Werkgever krijgt hulp bij loondoorbetaling

De praktijk
Nieuwsartikel
loondoorbetaling, zieke werknemers

De verplichting voor werkgevers om werknemers bij langdurige ziekte twee jaar door te betalen, blijft staan. Wel kunnen de werkgevers vanaf 2020 een verzekering afsluiten die hen indekt voor de financiële risico's. Die verzekering helpt hen ook bij andere verplichtingen die komen kijken bij het hebben van langdurig zieke werknemers.

De afspraak is een overeenkomst tussen minister Koolmees van SZW en verschillende werkgeversorganisaties. Overigens wijzigt minister Koolmees ook een aantal regels. Zo is per 2021 het advies van de bedrijfsarts leidend bij het bepalen van de activiteiten rondom de reintegratie van de werknemer, in plaats van de verzekeringsarts. Ook moet UWV duidelijker maken aan werkgevers waarop zij de inspanningen zal beoordelen.

En er is meer
Daarnaast komt het kabinet met een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. Zodoende worden de verplichtingen voor MKB'ers volgens minister Koolmees van SZW makkelijker, duidelijker en goedkoper. Die MKB'ers durven volgens de minister nu vaak geen mensen in vaste dienst te nemen, met het oog op de fincniele risico'e en de strenge regels omtrent de reintegratie van zieke werknemers.

Niet volgens plan
Koolmees maakte de afspraken met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Die afspraken liggen niet in lijn met het regeerakkoord. Daarin werd namelijk vastgelegd dat de loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers beperkt zou worden tot een jaar. 

Weerstand
Het tweede jaar zou voor het UWV worden uitgevoerd, waarvoor de werkgevers premie zouden betalen. De werknemers zouden wel de volle twee jaar verantwoordelijk zijn voor de ontslagbescherming van de werknemers. Vooral MKB Nederland had hier bezwaar tegen, en daar is nu deze compromis uitgekomen. 

 

Bron: AD

 

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie