Werknemers met geldproblemen meer stress

De praktijk
Nieuwsartikel

Werknemers met financiële problemen ervaren meer stress. Dat blijkt uit een onderzoek van Willis Towers Watson, onder 31.000 werknemers, waarvan zo’n 1.000 Nederlanders.

Uit die gegevens blijkt dat 38% van de ondervraagde Nederlandse werknemers financiële zorgen heeft. Daarvan maakt 22% zich zorgen op de lange termijn, 8% alleen op de korte termijn en een andere 8% maakt zich zowel zorgen over de lange als de korte termijn. Ook geldt voor de bezorgde werknemers dat zij veel meer verzuimdagen hebben, vijfendertig tegenover zestien dagen voor onbezorgde medewerkers.

Gezondheid en betrokkenheid
58% van de altijd bezorgde werknemers heeft last van meer dan gemiddelde stress. Van deze groep met geldzorgen ervaart 53% zelfs gezondheidsproblemen, terwijl bij de onbezorgde werknemers dit percentage 20% is. Een derde van de zeer bezorgde werknemers geeft aan dat deze geldzorgen ook het werk beïnvloeden. Verder is de betrokkenheid onder bezorgde medewerkers een stuk lager, 40% versus 21%.

Zorgen
Voor 53% van de bezorgde werknemers geldt dat zij zich flink zorgen hebben gemaakt over hun financiële situatie in de afgelopen drie jaar. Bijna een kwart piekert vaak over diens huidige financiële situatie en zo’n derde piekert zeer regelmatig over diens toekomstige financiële situatie. 30% van die groep geeft aan niet opgewassen te zijn tegen een onverwachts hoge kostenpost en een derde leeft van loonstrook naar loonstrook.

Welzijnsprogramma
Een kleine kanttekening is dat de afgelopen jaren het aantal Nederlandse werknemers dat bezorgd is over diens financiën is verminderd. In 2015% maakte 11% zich nog altijd zorgen, terwijl dit percentage in 2017 3% minder is. Om werknemers onder andere te stimuleren wil meer dan een kwart van de werkgevers in de komende drie jaar een financieel welzijnsprogramma ontwikkelen.

Bron: Consultancy.nl
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie