Werknemers minder vaak tevreden

De praktijk
Nieuwsartikel
werktevredenheid, werkgelegenheid

Nederlandse werknemers zijn tegenwoordig minder gelukkig in hun werk dan voor de crisis. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het CBS en TNO. Vooral lager opgeleiden vinden het werk minder uitdagend, er is minder zelfstandigheid en minder baanzekerheid.
 
Vooral de afname aan baanzekerheid speelt de algemene werktevredenheid parten. Het aandeel van mensen met een vaste baan is sinds 2006 gedaald van 71% naar 61%. Vooral laagopgeleiden en jongeren hebben minder vaak een vast dienstverband.
 
Minder werkgelegenheid in beroepen met handwerk
Waar de werkgelegenheid in hoogbetaalde beroepen aanzienlijk is toegenomen en ook de werkgelegenheid van de laagst betaalde beroepen groeide, verliest vooral het middensegment aandeel. Het gaat hier om beroepen met veel routinematige taken zoals laswerk. Laagopgeleiden en jongeren vinden hun werk daarbij dus vaak niet uitdagend genoeg. Dat geldt ook voor medewerkers met een migratieachtergrond. Dit komt omdat dit werk vaak in deeltijd wordt gedaan en de baanonzekerheid groot is.
 
Bron: BNR

Lees meer op overzichtspagina Preventie