55-plussers in bouw verzuimen drie keer meer dan jonge collega’s

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel
hoger verzuim 55-plus

Werken in de bouw is zwaar, helemaal voor het bouwplaatspersoneel dat steeds langer moet doorwerken. De fysieke inspanning speelt hen parten. Bij 55-plussers in de bouw is het ziekteverzuim drie keer hoger dan dat van hun collega’s onder de dertig. Dat en meer blijkt uit het Bedrijfstakverslag van kennis- en adviescentrum Volandis, waarvoor zij werknemers in de bouw- en infrasector ondervroegen over de thema’s arbeid, gezondheid en veiligheid.

Fysieke klachten
Uit het rapport blijkt dat lawaaidoofheid in de bouw de meest voorkomende beroepsziekte is: een kwart van het bouwplaatspersoneel heeft daar last van. Daarnaast heeft 40% procent van het bouwplaatspersoneel een vastgestelde aandoening aan het bewegingsapparaat. Alhoewel het bouwplaatspersoneel ook tijdsdruk ervaart, is het vooral de fysieke inspanning die z’n tol eist. Het  uitvoerende, technische en administratieve personeel (UTA) daarentegen geeft aan voornamelijk last te hebben van stress. Oorzaken hiervan zijn dat het werk geestelijker inspannender is en dat er een verschuiving is van uitvoerende naar logistieke- en coördinerende werkzaamheden, omdat bouwbedrijven het uitvoerende werk vaker uitbesteden aan de flexibele schil.

Minder drank
Het rapport laat ook positieve ontwikkelingen zien. Hoewel bij bouwpersoneel vaker sprake is van overgewicht dan bij de rest van de Nederlandse populatie, stabiliseert die trend. Voor UTA-personeel geldt zelfs een lichte daling. Voor rook- en drankgebruik geldt ook een positieve ontwikkeling ten opzichte van andere sectoren: er is een daling naarmate de leeftijd toeneemt. Alleen qua beweging en fitheid blijft de score achter, daarbij scoren werknemers in de bedrijfstak slechter dan gemiddeld voor de Nederlandse populatie. 

Onveiligheid ervaren
Volgens 95% van de ondervraagde bouwplaatswerknemers zijn er voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid te handhaven. Wel geeft 15% aan zich regelmatig in onveilige situaties op de werkvloer te bevinden. Werknemers uit de grond-, weg- en waterbouw geven aan dat ze vaker in onveilige situaties verkeren dan werknemers in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, terwijl bij die laatste vaker ongevallen voorkomen. De precieze oorzaak hiervan komt uit het rapport niet naar voren, mogelijk komt dit doordat het werken met zwaar materiaal als onveiliger wordt ervaren dat het werken op hoogtes.
 

Bron: Volandis

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie