Bedrijven bevorderen steeds vaker langer doorwerken

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel

Uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO blijkt dat bedrijven steeds vaker maatregelen nemen zodat werknemers langer kunnen doorwerken. 43% van de bedrijven ondernam extra maatregelen in 2016, terwijl dit in 2010 bij 32% van de bedrijven het geval was.

Ook het aantal medewerkers dat in dienst blijft bij bedrijven stijgt van 45% in 2010 naar 55% in 2016. Dat komt met name doordat bedrijven de taken verlichten en/of het takenpakket aanpassen. In 2010 nam 10% van de bedrijven deze maatregel, in 2016 betrof dit 15% van de organisaties. Verder bieden steeds meer organisaties de optie tot ontwikkeling van personeel door scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden. Sinds 2012 zijn er meer individuele gesprekken hierover tussen de leidinggevende en medewerker.

Risico werkdruk stijgt
Bedrijven ondernemen steeds vaker maatregelen omdat het risico op werkdruk toeneemt. Van 2010 tot 2016 steeg het aantal bedrijven dat de werkdruk als belangrijk arbeidsrisico ziet van 41% naar 48%. Om die reden ondernamen bedrijven de volgende stappen: ze organiseerden een aanspreekpunt voor werknemers, veranderden de organisatie van het werk, gaven werknemers meer regelruimte en bespraken psychosociale risico’s vaker tijdens een functioneringsgesprek of werkoverleg.

WEA
De WEA is een enquête die tweejaarlijks wordt gehouden onder werkgevers van zo’n 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Sinds 2008 voert TNO deze monitor uit in samenwerking met het Ministerie van SZW. Het doel hiervan is om trends en ontwikkelingen te signaleren binnen het arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen. Thema’s van de WEA zijn onder andere arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid, bedrijfsresultaat en ziekteverzuim.

Bron: Monitorarbeid.tno.nl
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie