De voorspellers van lang psychisch verzuim

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel
Depressie, psychische klachten

Een leeftijd van boven de vijftig jaar, een hoog opleidingsniveau en veel klachten, veelal van depressieve aard. Dat zijn volgens onderzoeker Giny Norder dé voorspellers van psychisch gerelateerd verzuim en de duur ervan.
 
Norder, die bedrijfsarts is bij ArboNed, promoveerde woensdag bij het Universitair Medisch Centrum Groningen met een onderzoek naar factoren die de duur van verzuim door psychische klachten voorspellen en factoren die samenhangen met een terugval. Doel van het onderzoek was om de huidige kennis over voorspellers van psychisch verzuim te vergroten.
 
Ontslagen door ziekte
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat werknemers die uitvallen vanwege psychische klachten meer risico lopen hun baan te verliezen. Zeker 18% van de werknemers die vanwege psychische klachten verzuimde verloor zijn baan, tegenover 9% die ziek thuiszaten om een niet-psychische reden. In het eerste jaar van het verzuim maken de meeste mensen zélf de beslissing om te vertrekken, terwijl ze in jaar 2-5 meestal worden ontslagen vanwege disfunctioneren.
 
Zonder hulp veel terugval
Norder stelt in haar onderzoek ook de begeleiding na verzuim door psychische klachten aan de kaak. Volgens haar zit 28% van de werknemers binnen een jaar na terugkeer op het werk namelijk weer ziek thuis. Bij werknemers die ouder zijn dan 55 jaar gaat dit sneller: zij vallen meestal binnen vier maanden opnieuw uit. Norder pleit er daarom voor om hun psychische gezondheid en hun functioneren in het werk te goed monitoren.
 
Bron: Unive

Lees meer op overzichtspagina Preventie