Duurzame inzetbaarheid: veilig werk, gezond personeel

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel
De MDIEU-regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding van werknemers die werken tot de AOW-leeftijd niet volhouden en eerder willen stoppen.

Het gezond en wendbaar houden van werknemers zorgt dat zij langer doorwerken en waar nodig eerder kunnen uittreden. De regering ondersteunt sectoren met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Met deze investering in duurzame inzetbaarheid komt het kabinet de afspraak uit het Pensioenakkoord na om zoveel mogelijk mensen gezond hun pensioen te laten bereiken.

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), die loopt van 2021 t/m 2025, vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019). De regering sloot dit akkoord met de werkgeversorganisaties, vakbonden en sociale partners. Sectoren kunnen subsidie krijgen om te investeren in duurzame inzetbaarheid op de werkvloer en in de bedrijfscultuur.

Vervroegd uittreden

De MDIEU-regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding van werknemers die werken tot de AOW-leeftijd niet volhouden en eerder willen stoppen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk ook investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Via de MDIEU-regeling kunnen samenwerkingsverbanden in sectoren voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid subsidie krijgen. Hierdoor kunnen werkenden gezond tot hun pensioen doorwerken. Ook voor het eerder laten uittreden van oudere werknemers is er een subsidie. Het gaat om werkenden die het anders niet volhouden om door te werken tot hun pensioen.

Sectoranalyse

Aan de subsidieverstrekking gaat een sectoranalyse vooraf. Het aanvragen van een vaste subsidie van 20.000 euro voor kan de hele maand september (van 2021). Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties in een sector.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Lees meer op overzichtspagina Preventie