Weinig aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid
Nieuwsartikel
werkgevers, scp

Hoewel veel werkgevers duurzame inzetbaarheid belangrijk vinden, nemen ze niet altijd maatregelen om hierop aan te sturen. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau.

De publicatie gaat in op welke wijze werkgevers zich focussen op duurzame inzetbaarheid, welke ontwikkelingen en uitdagingen er zijn. Ook blijkt hieruit dat 79% van de werkgevers zich verantwoordelijk voelt voor het faciliteren van arbeid en zorg. De mate hiervan verschilt per sector. Binnen onderwijs, zorg en welzijn en overheid en overige dienstverlening voelen werkgevers zich eerder verantwoordelijk dan bij de sectoren bouwnijverheid en industrie.

Bouwnijverheid
Binnen bouwnijverheid werken opvallend veel ZZP’ers en uitzendkrachten. Het ouderenbeleid heeft een hoge prioriteit, terwijl veel werkgevers negatief oordelen over de productiviteit van oudere werkgevers en doorwerken na het vijfenzestigste levensjaar. Er worden enkel specifieke maatregelen genomen, zoals extra vrije dagen en een korte werkweek. Ook geven werkgevers weinig prioriteit aan van-werk-naar-werkactiviteiten en mogelijkheden voor studieverlof, al wordt dat laatste weinig aangevraagd. Werkgevers binnen bouwnijverheid verlangen boven gemiddeld naar overheidsmaatregelen die hun verantwoordelijkheid voor zieke werknemers verlagen.

Transport
Binnen de sector transport werken eveneens relatief veel uitzend- en oproepkrachten. Het aantal gedwongen ontslagen ligt ook hoger dan gemiddeld. Weinig werkgevers hebben een van werk naar werk-beleid. De mogelijkheden die werkgevers geven voor studieverlof zijn beperkt. Het ouderenbeleid en de combinatie van werk en zorg krijgen weinig aandacht.  

Bron: Arboportaal en SCP

Lees meer op overzichtspagina Preventie