Bedrijven besteden meer aandacht aan werknemers door de coronacrisis

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Veel CEO's maken zich zorgen om de mentale en fysieke gezondheid van hun werknemers. De leiding is zich er terdege van bewust dat toekomstige groei valt of staat met de inzet en beschikbaarheid van het personeel.

De coronacrisis heeft veel invloed op hoe ondernemingen omgaan met hun medewerkers. Een groot aantal bedrijven zijn door de coronacrisis meer aandacht gaan besteden aan hun werknemers en de rol van de onderneming in de samenleving. Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek van KPMG onder ruim 1800 CEO’s.

Het kwijtraken van talentvolle werknemers vormt na de uitbraak van Covid-19 de belangrijkste bedreiging voor groei van ondernemingen. Dat geeft ruim twintig procent van de ondervraagde CEO’s aan in het wereldwijde onderzoek van KPMG. Na het personele risico vormt het in stand houden van de toeleveringsketen een belangrijk risico. Bijna 20% van de bedrijven geeft aan te worstelen met mogelijke verstoringen in de keten, verstoringen die zowel het gevolg zijn van Covid-19 zelf als het groeiend nationalisme dat het gevolg is van de coronacrisis.

Mentale en fysieke gezondheid
‘Het mogelijk wegvallen van sleutelfiguren binnen het bedrijf en het onvoldoende kunnen aantrekken van hoog opgeleide jonge werknemers baart veel bedrijven grote zorgen’, zegt bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis van KPMG. ‘Bij veel bedrijven maakt het bestuur zich dan ook zorgen om de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. De leiding is zich er terdege van bewust dat toekomstige groei valt of staat met het vermogen om de inzet en beschikbaarheid van het personeel in goede banen te leiden.’

Ondanks de beperkingen van fysiek contact voelt bijna 70% van de CEO’s zich sinds het uitbreken van corona meer verbonden met de werknemer. Vier op de vijf werkgevers geeft aan alle mogelijkheden voor digitale samenwerking en communicatie te zullen blijven gebruiken. Covid-19 heeft er echter wel voor gezorgd dat driekwart van de bedrijven de werving van personeel volledig heeft herzien. Het werken op afstand betekent immers dat veel meer potentiële werknemers in aanmerking komen voor een functie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de coronacrisis bij veel bedrijven duidelijk een nieuw licht heeft laten schijnen op hun bestaansrecht, hun gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij met diversiteit omgaan. Hottenhuis: De gevolgen van de coronacrisis hebben ertoe geleid dat CEO's zich in toenemende mate afvragen of het huidige beleid nog tegemoet komt aan de behoefte van de belangrijkste stakeholders.’

Bijna 80% van de onderzochte bestuurders geeft aan dat zij als gevolg van COVID-19 kritisch hebben gekeken naar de positie die zij in de samenleving innemen. Eveneens 80% van de CEO’s geeft aan dat zij zich sinds de crisis veel nauwer betrokken zijn gaan voelen bij de sociale rol van hun bedrijf en dat zij de besluitvorming hierdoor ook hebben laten leiden.

Bron: KPMG

Lees meer op overzichtspagina Preventie