Bedrijven gezocht voor onderzoek naar bevordering gezonde leefstijl

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Het RIVM zoekt bedrijven en organisaties voor een programma naar de bevordering van de leefstijl van medewerkers.

De kans op het krijgen van chronische ziekten is kleiner bij een gezonde leefstijl. Behalve de langere levensverwachting zorgt een goede leefstijl op arbeidsvlak voor duurzame inzetbaarheid. Het RIVM wil naar aanleiding van een succesvol Italiaans onderzoek kijken of een gezonde werkomgeving een positief effect heeft op de leefstijl van werknemers.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) voert een onderzoek uit waarbij een programma, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, wordt ingevoerd en geëvalueerd. Uitgezocht wordt of dit bevorderingsprogramma een positief effect heeft op de gezondheid en leefstijl van de medewerkers. Het programma is gebaseerd op een succesvol onderzoek in Italië: het Workplace Health Promotion Network in Lombardije. In dit programma ontvangen bedrijven een catalogus met programma’s gericht op verbetering van leefstijl en gezondheid van hun werknemers.

Gezonde werkomgeving
Mensen die werken brengen een groot deel van hun tijd door op het werk, daarom is de werkplek een belangrijke plek om een gezonde leefstijl te promoten. De focus ligt in dit programma op een gezonde werkomgeving. De aanpak moedigt werknemers met verschillende sociaaleconomische achtergronden aan om deel te nemen aan gezondheidsactiviteiten, een gezonde keuze te maken en zich verder te ontwikkelen.

De acties richten zich op thema’s als voeding, tabak, beweging, verkeersveiligheid, alcohol en middelengebruik en welzijn in het algemeen. Er wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven over gezonde voeding en over stoppen met roken. En er is aandacht voor beweging, zoals traplopen en fietsen van en naar het werk. Het betreft een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering, waarin zowel programma’s gericht op de medewerker zelf als op de werkomgeving ingezet worden. Het is bekend dat een integrale aanpak meer kans biedt op succes, omdat gezondheidsbevordering via verschillende routes wordt ingezet.

Uniek programma
Bijzonder aan dit onderzoek is dat de doelgroep, de werkgevers en medewerkers, vanaf de start van het onderzoek betrokken zijn. Het doel is namelijk een programma te ontwikkelen wat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Daarom zoekt het RIVM ook organisaties en hun medewerkers die aan de slag willen met het verbeteren van de leefstijl.

Wilt u graag meedenken en deelnemen aan dit onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de onderzoeker Denise Smit, te bereiken via mail: denise.smit@rivm.nl en telefoon: 06-50194450.

Bron: RIVM

Lees meer op overzichtspagina Preventie