Bijna de helft minder asbestdaken verwijderd

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
In 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 zijn er veel minder asbestdaken verwijderd dan normaal.

Het verwijderen van asbestdaken is in 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 sterk afgenomen. Er werd tot en met september 5 miljoen vierkante meter asbest van daken opgeruimd tegen 8 miljoen vierkante meter in dezelfde periode in 2019. Die daling van bijna 40 procent, heeft meerdere oorzaken volgens Asbestversnelling, het programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering. Het niet doorgaan van het Asbestdakenverbod, het beëindigen van subsidies op het saneren van asbestdaken en de coronacrisis zijn aannemelijke oorzaken van de sterke daling.

Er zijn in 2019 minder asbestdaken dan in 2018 gesaneerd. In de eerste drie kwartalen van 2020 zet deze daling door, becijferde Asbestversnelling dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek doet naar asbest.

Asbestdakenverbod

Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar een verklaring voor deze dalende trend. Aannemelijk is dat dit komt door het niet doorgaan van het Asbestdakenverbod medio 2019 en het beëindigen van de subsidie op het saneren van asbestdaken eind 2018. In 2020 zal ook de coronacrisis invloed hebben op de sanering van asbestdaken.

De dalende trend laat onverlet dat de sanering van asbestdaken voortgaat, daar de aanleiding om te willen saneren onverkort overeind staat. Als de huidige lijn zich heeft voortgezet zal er in 2020 weer zo'n 6 tot 7 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd zijn. Overigens zit in de gepresenteerde data van het aantal gesaneerde m2 asbestdaken niet het deel dat door particulieren zelf wordt gesaneerd. Eigenaren mogen daken tot een oppervlakte van 35 m2 zelf saneren.

Asbestvezels

Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

Bron: Asbestversnelling

Lees meer op overzichtspagina Preventie