Blijf risico’s op fysieke overbelasting onder de aandacht houden

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat behoren tot de meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa, ondanks de vele inspanningen om deze te voorkomen.

Beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat zorgen voor veel verzuim. Het is niet zo dat werknemers bewust risico nemen. Even een zak oppakken en over de schouder gooien gaat sneller dan het in de kruiwagen ophalen. Vaak zien werknemers het gevaar van overbelasting niet, totdat zij zelf of een directe collega met de fysieke gevolgen krijgt te maken. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft nieuwe animatiefilmpjes gemaakt om op een luchtige manier fysieke overbelasting onder de aandacht te brengen.

Bouwvakkers, orderpikkers, pakketbezorgers en verpleegkundigen hebben allemaal een beroep met een hoge mate van fysieke belasting. Beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn het gevolg van fysieke overbelasting. Deze beroepsziekten zorgen voor veel extra verzuim. Het verzuim van iemand met een vastgestelde beroepsziekte aan de rug ligt vijf keer hoger dan van een werknemer zonder beroepsziekte.

Spier- en skeletaandoeningen

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat behoren tot de meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa, ondanks de vele inspanningen om deze te voorkomen. Rugpijn en pijn in de armen zijn de meest voorkomende aandoeningen. Drie van de meest geconstateerde risicofactoren voor spier- en skeletaandoeningen zijn: vaak herhaalde hand- en armbewegingen, langdurig zitten en tillen of verplaatsen van mensen of zware voorwerpen.

Belangrijke fysiek belastende factoren zijn dragen, duwen, tillen en trekken. Maar ook repeterende bewegingen, werkhoudingen en beeldschermwerk. Omdat werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen nog steeds veel voorkomen, lanceert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zes nieuwe video’s.

De animatievideo’s gaan over het dragen van lasten, afwisselen van taken, langdurig zitten, regelmatig bewegen, een geschikte werkplek en het tillen of verplaatsen van mensen. Voor kantoorpersoneel zijn de risico’s van langdurig zitten en een ongeschikte werkplek interessant, terwijl voor fabrieksarbeiders het afwisselen van taken en regelmatig bewegen belangrijker is. Gebruik alleen de video’s die van toepassing zijn op de werkzaamheden in jouw bedrijf. Zo houdt je focus op die risico’s; de rest is afleiding.

Animatievideo’s

Hoofdpersoon in de animatievideo’s is Napo. Hij is de belangrijkste ambassadeur van de EU-OSHA-campagnes voor een gezonde werkplek en veel van zijn films zijn hieraan gekoppeld aan of ondersteunen deze. Napo is een doorsnee werknemer uit een willekeurige sector. Hij wordt vaak blootgesteld aan veelvoorkomende gevaren en risico's op de werkplek. Zittend werk, monotone en vaak herhaalde hand- en armbewegingen, gebrek aan lichaamsbeweging en tillen van zware lasten zijn enkele van de risicofactoren waarmee Napo en de medewerkers in de verschillende video’s te maken krijgen.

De thema’s vroegtijdige interventie, technische en organisatorische preventieve maatregelen, ergonomische apparatuur en de gezondheid van het bewegingsapparaat vanaf de schoolleeftijd passeren de revue en brengen een simpele boodschap over: werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen kunnen worden voorkomen.

Bron: EU-OSHA

Lees meer op overzichtspagina Preventie