Internationale samenwerking om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te meten

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Hoe de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen effect heeft op de gezondheid van werknemers gaat TNO met internationale collega's verder onderzoeken.

Dat de blootstelling aan chemische stoffen effect kan hebben op de gezondheid is algemeen bekend. Hoe en in welke mate blootstelling gevaar oplevert, gaat TNO in samenwerking met hun Amerikaanse en Britse collega’s onderzoeken. Doel is om de veiligheid en gezondheidseffecten van werknemers, die te maken hebben met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, te verbeteren.

Veel voorkomende aandoeningen hangen nauw samen met blootstellingen die variëren van leefstijlfactoren tot chemische stoffen en van sociale interacties tot stress. De gevolgen van deze blootstellingen hebben een enorme impact op de maatschappij. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en het beloop van ziekten zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Deze externe blootstellingen zijn te beïnvloeden en bieden daardoor mogelijkheden voor preventie.

TNO gaat samenwerken met het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en het Engelse Health and Safety Executive (HSE) op het gebied van verbetering van de veiligheid en gezondheidseffecten van werknemers door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De complexe relaties tussen blootstellingen en gezondheidseffecten vormen echter de nodige wetenschappelijke uitdagingen. Wetenschappers kunnen daardoor nog niet goed voorspellen welke personen een ziekte ontwikkelen en waarom.

De geplande onderzoeksactiviteiten van de samenwerking omvatten onder andere het identificeren van vroege biomarkers van ziekte, het verzamelen van uitgebreidere blootstellingsinformatie en het ontwikkelen van betere indicatoren van blootstelling en gerelateerde gezondheidseffecten.

Onlangs is een Memorandum of Understanding ondertekend waarin de intenties van de partners zijn geformaliseerd. Deze samenwerking is erop gericht om best practices te ontwikkelen en onderling te delen, het gezondheids- en veiligheidssysteem te verbeteren en te zorgen voor een gezond, productief personeelsbestand in Amerika, Engeland, Nederland en wereldwijd.

TNO werkt met het ‘working life exposoom programma’ aan technologie en methoden om blootstelling aan stoffen gedurende het werkende leven te monitoren en te interpreteren, te relateren aan gezondheidseffecten en effectieve preventiemethoden te onderzoeken.

Deze samenwerking geeft TNO de mogelijkheid om toegepast onderzoek te doen in een internationaal verband in multidisciplinaire teams bestaande uit veelzijdige experts, variërend van sensorontwikkelaars tot blootstellingswetenschappers en van systeembiologen tot gedragswetenschappers.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Preventie