Kans op smog: verminder zware inspanningen buiten

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.

Een tropenrooster bij maximaal twee dagen met tropische temperaturen deze week? Nee, het advies om woensdag 16 en donderdag 17 juni eerder te beginnen en te stoppen met werk buiten heeft niet direct met de verwachte temperaturen te maken. Het RIVM adviseert zware lichamelijke inspanningen te beperken in de namiddag en vroege avond in verband met de kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit is hierdoor minder.

Wellicht is een tropenrooster deze week ter sprake gekomen in het bedrijf of is het zelfs misschien al ingevoerd. Lokaal is de kans op een hittegolf, 5 dagen minimaal 25 graden Celsius waarvan 2 dagen minimaal 30 graden, aanwezig in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde. Dat tropenrooster hoeft niet helemaal de kast in, want het kan ook zonder hittegolf van pas komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor een slechte luchtkwaliteit op woensdag- en donderdagmiddag door de kans op smog. Vanwege de verwachte westenwind en de kans op onweersbuien op donderdag avond zullen de ozonconcentraties vanaf vrijdag naar verwachting lager zijn, en wordt de luchtkwaliteit beter.

Luchtwegklachten en irritaties

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. In de ochtend is de luchtkwaliteit waarschijnlijk beter.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Smogalarm

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU European Union  -informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde, zoals deze week, kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog klachten krijgen en waarschuwt het RIVM.

Deze waarschuwing van het RIVM is nog geen smogalarm. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Bron: RIVM

Lees meer op overzichtspagina Preventie