Leidraad voor bedrijfsartsen bij coronaherstel

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
De NVAB publiceert een leidraad voor bedrijfsartsen om werknemers effectief te helpen met het herstel en de terugkeer naar werk.

Het langetermijneffect van een coronabesmetting is deels nog onbekend. Het grootste deel van de geïnfecteerde mensen herstelt goed binnen korte tijd. Andere mensen hebben langdurige klachten en ondervinden maandenlang beperkingen door de coronabesmetting. Bedrijfsartsen worden ondersteund om werknemers met zogenoemde Long Covid effectief te adviseren bij het herstel en de terugkeer naar werk.

Bedrijfsartsen zien in de praktijk al dat meerdere werknemers door aanhoudende klachten nog niet volledig teurg aan het werk zijn. Ook mensen met een in eerste instantie mild ziekteverloop melden langdurige beperkingen. Dit wordt Long Covid genoemd. Long (langdurige) Covid heeft nadelige gevolgen voor onder andere het werkvermogen.

Wetenschappelijke ondersteuning

Om bedrijfsartsen te voorzien van de meest actuele wetenschappelijke onderbouwing over het herstel, publiceerde de NVAB (vakvereniging voor bedrijfsartsen) een leidraad voor bedrijfsartsen om werknemers effectief te helpen met het herstel. De leidraad wordt regelmatig geactualiseerd, zodat bedrijfsartsen de meest actuele informatie kunnen gebruiken in hun adviezen.

De aanhoudende klachten beïnvloeden in hoeverre mensen weer aan het werk kunnen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de NVAB, die onder ruim 400 bedrijfsartsen is afgenomen. Bedrijfsartsen geven aan behoefte te hebben aan kennis over een effectieve aanpak. Doordat ziekte en ook zeker het herstel van COVID-19 nog relatief onbekend terrein zijn, is het belangrijk dat patiënten advies op maat krijgen en er goed naar hen geluisterd wordt.

Bron: NVAB

Lees meer op overzichtspagina Preventie