Nieuwe richtlijn voor bedrijfsartsen pakt verzuim bij werkstress aan

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Hoe draagt deze nieuwe richtlijn bij aan een snelle en duurzame terugkeer van een medewerker naar de werkplek?

De belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim in Nederland is al jaren werkstress. De aanpak van werkstress was volgens de branchevereniging voor bedrijfsartsen toe aan verandering, omdat de inzichten om met werkstress om te gaan ook veranderd zijn. De nieuwe richtlijn is meer gericht op de factoren waar de werknemer waarde aan hecht. Het niet vervullen van die werkwaardes door het soort werk wat iemand doet, is vaak een risico op langdurig ziekteveruim.

De afgelopen jaren zijn de inzichten hoe je het beste met werkstress om kunt gaan veranderd. Aanleiding voor een herziening van de richtlijn Psychische problemen van de NVAB. Hoe draagt deze nieuwe richtlijn bij aan een snelle en duurzame terugkeer van een medewerker naar de werkplek?

Stress speelt een belangrijke rol bij één op de vijf ziekmeldingen. De richtlijn Psychische problemen vertelt hoe de bedrijfsarts deze en andere psychische problemen effectief kan benaderen. In de herziene versie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De nieuwe richtlijn geeft bedrijfsartsen – en verzekeringsartsen - meer concrete tips en hulpmiddelen om hun aanpak bij psychische problemen te bepalen. 

Positieve psychologie
Nieuw in de richtlijn is een vragenlijst over wat medewerkers belangrijk vinden in hun werk, zoals zelfontplooiing en autonomie. Het verschil tussen die werkwaarden en in hoeverre iemands werk daaraan beantwoordt, is een accurate voorspeller van het risico op langdurig verzuim. Inzicht in die verschillen vormt bovendien een goede ingang om samen met de medewerker en de werkgever in gesprek te gaan over de mogelijkheden om werkwaarden en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.

Een tweede belangrijke aanpassing is dat er in de nieuwe richtlijn meer nadruk ligt op positieve psychologie. In plaats van terug te kijken naar problemen in het verleden, kijkt de bedrijfsarts naar iemands successen: wanneer ging het goed en waar lag dat aan? Wat kan je daarvan gebruiken in de huidige werksituatie? Die activerende insteek moet ervoor zorgen dat mensen aan de slag gaan met oplossingen en dat heeft een gunstige invloed op een spoedig en duurzaam herstel.

Bron: Arbo Unie

Lees meer op overzichtspagina Preventie