Onderzoek naar stem laagopgeleiden

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
laagopgeleide werknemers, onderzoek

De Universiteit Maastricht gaat onderzoek doen naar hoe je laagopgeleide werknemers kunt laten meepraten over een gezonde werkplek. Dat doen de onderzoekers aan de hand van  twee onderzoeksprojecten op het terrein van ’gezond werk voor laagopgeleiden’. Het gaat om onderzoeken en interventies die zijn gebaseerd op dialoog en participatie.

De onderzoekers stellen dat veel gezondheidsprogramma’s niet goed werken voor laagopgeleiden. Ze sluiten niet aan op hun behoeften, wensen, leefwereld en cultuur van laagopgeleiden. Om de positie en gezondheid van deze werknemers te verbeteren, moeten ze meer zeggenschap krijgen in de ontwikkeling van een gezonde werkplek.

Perspectief van werknemers
De onderzoekers ontwikkelen tijdens het onderzoek bij twee tot vier organisaties een gereedschapskist met tools voor de ontwikkeling en implementatie van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op de ervaringen en het perspectief van laagopgeleide werknemers. Dit doen zij samen met werknemers en werkgevers binnen deze bedrijven. Daarnaast zullen ze onderzoeken wat veerkracht en gezondheid voor deze mensen betekenen.  De resultaten van deze onderzoeken zullen daarna landelijk worden geïmplementeerd bij andere bedrijven.

Bron: HR praktijk

Lees meer op overzichtspagina Preventie