Weinig gebruik sociale regelingen door onwetendheid

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
sociale regelingen, participatiewet

Veertig procent van de Nederlandse bedrijven weet niet op welke sociale regelingen zij aanspraak mag maken. Daardoor blijven overheidssubsidies vaak onbenut, concludeert consultancybedrijf Willis Tower Watson na onderzoek.
 
Het gaat hierbij om subsidies als zoals ouderkorting, premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten of scholingssubsidies voor werknemers. Willis Tower Watson onderzocht 700 bedrijven met minimaal 250 werknemers en schat dat er ongeveer honderd euro aan subsidiegeld per werknemer ongebruikt blijft.
 
Geldt blijft op de plank liggen
Volgens het consultancybedrijf lopen de organisaties het geld mis doordat ze niet weten waar ze de informatie over de subsidieregelingen vandaan moeten halen. Vijftig procent van de onderzochte bedrijven vindt dan ook dat de overheid zich meer moet inzetten voor de informatieverspreiding over dit onderwerp.
 
Wat houdt de wet in?
Uit hetzelfde onderzoek blijkt tevens dat veel bedrijven weinig inzicht hebben in hun werknemerspopulatie. Veel werkgevers hebben geen idee  of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participiatiewet. Over de Participatiewet zélf is ook nog veel onduidelijk: een kwart van de werkgevers weet niet wat de wet inhoudt.
 
Bron: Nu.nl
 
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie