Vijf recente onderzoeken werk en arbeidsomstandigheden

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Op de site van Inspectie SZW zijn vijf recente onderzoeken op het gebied van werk en arbeidsomstandigheden geplaatst. De onderzoeken zijn deze week aangeboden aan de Tweede Kamer.

Arbo in bedrijf 2010: Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2010.

De Arbobalans 2011: beschrijft de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren. De Arbobalans wil niet alleen de huidige kennis over arbeidsomstandigheden weergeven, maar ook dieper ingaan op een aantal actuele deelaspecten van de arbeidsomstandigheden en de effecten daarvan.

NEA 2010: De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek in Nederland naar de arbeidssituatie van werknemers.

WEA 2010: De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een periodiek onderzoek naar het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen.

Ziekteverzuim in Nederland in 2010: Dit onderzoek bevat cijfers over ziekteverzuim in 2010. De gegevens zijn afkomstig van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), gegevens van de Kwartaalenquête Ziekteverzuim en gegevens van de Werkgeversenquête Arbeid (WEA). Alle resultaten in deze brochure zijn dus gebaseerd op zelfrapportage door werknemers of werkgevers. 

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie