Slachtoffers en daders van agressie of geweld, wie is wie?

Psychosociale arbeidsbelasting
Nieuwsartikel

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak ontwikkelde op verzoek van en samen met VPT-regio Noord-Holland een discussiefilm over slachtoffer- en daderschap met betrekking tot agressie of geweld tegen werknemers met een publieke taak. De film is bruikbaar als onderdeel van een workshop, masterclass, training of andere bijeenkomst waarin u het gesprek wilt aangaan over hoe u agressie en geweld tegen uw werknemers kunt voorkomen, met communicatie als speerpunt. Het voorbeeld van de parkeercontroleur laat zich gemakkelijk vertalen naar andere publieke functies, zoals publieksbalies of inspecteurs.

Meer informatie: www.evpt.nl 

Lees meer op overzichtspagina Preventie