Psychosociale arbeidsbelasting - Preventie

Verklein de kans op ziekteverzuim van je werknemers

Herken de signalen van werknemers met stressklachten, om ziekteverzuim te voorkomen. Dat kunnen lichamelijke klachten, zoals rugpijn, vermoeidheid en ontstekingsreacties zijn, maar ook gedragsverandering, zoals zich terugtrekken, een kort lontje hebben, slaapproblemen en prikkelbaarheid.

Werknemers die langdurig ziek zijn, kosten de werkgever veel energie en geld. Het loon moet (gedeeltelijk) worden doorbetaald, eventuele vervanging moet geregeld en betaald worden en je bent als werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Het risico op sommige vormen van ziekteverzuim kan je verlagen door de werkdruk en stress bij je werknemers te verminderen.

Met een langdurig zieke werknemer heb je een groot probleem. Volgens ArboNed ben je een zieke werknemer gemiddeld 237 dagen kwijt en bij een burn-out loopt dit zelfs op tot 293 dagen. Een verzuimverzekering kan uitkomst bieden, maar liever voorkom je uitval zoveel mogelijk.

Zorgplicht

Naast dat je als werkgever verplicht bent om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, moet je ook zorgen voor een verzuimbeleid. Hierin staat hoe je omgaat met verzuim en welke afspraken er zijn. Denk hierbij aan een verzuimprotocol met daarin de stappen die een werknemer moet volgen bij ziekmelding of een opsomming van alle rechten en plichten die jij en je werknemer hebben. Zorg ook dat er een zo laag mogelijke psychosociale belasting is bij je werknemers en dat je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebt met daarin de arbeidsrisico’s voor je personeel en je bedrijf en de maatregelen die je neemt om je werknemers gezond en veilig te laten werken.

Elke sector heeft zijn eigen gezondheids- en veiligheidsrisico’s die het ziekteverzuim kunnen beïnvloeden. In de bouw zijn dat lichamelijk zwaar werk, op hoogte werken en asbest. Bij een kantoorbaan geldt dat veel mensen thuiswerken. Dan is hoge werkdruk en verstoring van de werk-privébalans weer een risico.

Voorkom burn-out

Herken de signalen van werknemers met stressklachten, om ziekteverzuim te voorkomen. Dat kunnen lichamelijke klachten, zoals rugpijn, vermoeidheid en ontstekingsreacties zijn, maar ook gedragsverandering, zoals zich terugtrekken, een kort lontje hebben, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Stressklachten kunnen zich voor doen als cognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid, problemen met concentreren, moeite bij het scheiden van hoofd- en bijzaken en besluiteloosheid.

Het Nationaal Preventieakkoord adviseert om medewerkers bewust te maken van een gezondere leefstijl, om zo ziekteverzuim en zelfs overlijden te voorkomen. Belangrijke pijlers in dit akkoord zijn voeding, beweging, roken en alcohol. Door zelf het goede voorbeeld te geven op de werkvloer, overtuig je je werknemers sneller van het belang van gezondheid. Bijvoorbeeld door elke dag 15 minuten te wandelen en werknemers te stimuleren dit ook te doen.

Bron: Kamer van Koophandel


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/psychosociale-arbeidsbelasting/verklein-de-kans-op-ziekteverzuim-van-je-werknemers