Laaggeletterde collega's helpen

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel

In de meeste bedrijven werken laaggeletterden, vaak zonder dat hun collega’s dat weten. Hoe kun je laaggeletterden op de werkvloer helpen?

Taal op de werkvloer
Naar schatting zijn er ongeveer 1 miljoen laaggeletterde werknemers in Nederland. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze niet goed kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Ze kunnen bijvoorbeeld geen veiligheidsinstructies, bestelformulieren of personeelsbladen lezen.

Laaggeletterdheid op het werk gaat niet alleen over ongeschoolde medewerkers: bijna 40% van alle laaggeletterden heeft een vmbo- of mbo 1-diploma. Ongeveer 10% heeft een afgeronde opleiding mbo 2, 3 of 4. Zowel allochtone als autochtone medewerkers kunnen verborgen lees- en/of schrijfproblemen hebben.

Veel mensen met lees- en schrijfproblemen ervaren hun laaggeletterdheid als een groot probleem. Het gaat immers om vaardigheden die we dagelijks nodig hebben. Vaak zou men misschien wel lees- en schrijfonderwijs willen volgen, maar is men niet op de hoogte van de mogelijkheden of het ontbreekt eenvoudigweg aan durf.

Als u beroepshalve dagelijks met veel mensen contact hebt, kunt u worden geconfronteerd met mensen die laaggeletterd zijn. U zou voor hen de rol van doorverwijzer kunnen vervullen. Als u daartoe bereid bent, dan kunt u te maken krijgen met twee situaties. Het kan zijn dat iemand u in vertrouwen neemt en u vraagt behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een mogelijkheid om taallessen te volgen. In dat geval kunt u doorverwijzen naar de afdeling Educatie van het regionaal opleidingencentrum (ROC).

Het kan ook voorkomen dat men u die vraag niet durft te stellen uit schaamte. In dit geval zult u zelf moeten concluderen dat iemand niet of moeizaam kan lezen of schrijven. De vraag is alleen: hoe merkt u dat? Er zijn immers geen uiterlijke kenmerken waaraan u laaggeletterden kunt herkennen. Er zijn echter wel gedragingen die u op de gedachte kunnen brengen dat u te maken heeft met een laaggeletterde.

Het CINOP schreef enige jaren geleden een brochure om u een handreiking te bieden om signalen van laaggeletterdheid te herkennen, laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs. De brochure is een uitstekend hulpmiddel om thuis te raken in het probleem doordat er tal van tips en goede ideeën in staan om mensen met lees- en schrijfproblemen te herkennen en echt te helpen. 

U kunt de brochure hieronder downloaden.

Bron: CINOP

Lees meer op overzichtspagina Preventie