Te weinig maatregelen bij werken met gevaarlijke stoffen

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zetten zich te weinig in om de risico’s daarvan te beperken. Dat concludeert de Inspectie SZW naar aanleiding van controles bij 36 bedrijven. Op drie na scoorden al deze bedrijven een onvoldoende wat betreft maatregelen om de risico’s te verkleinen.

De aandacht richtte zich vooral op kankerverwekkende stoffen zoals chroom VI, benzeen en formaldehyde. Het is overigens niet zo dat deze organisaties helemaal niks doen aan risicobeperking voor werken met gevaarlijke stoffen. Volgens de Inspectie SZW hebben de bedrijven wel maatregelen genomen, maar valt er nog veel te winnen wat betreft de beheersing van de risico’s. Alle 36 bezochte bedrijven waren grote industriële complexen, waarvan verwacht mag worden dat de arbeidsveiligheid hoog in het vaandel staat. De Inspectie heeft de bedrijven die te weinig doen dan ook gesommeerd hun beleid te verbeteren. Ze worden op een later tijdstip opnieuw gecontroleerd.

Onvoldoende inventarisaties
Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten in hun RI&E’s in elk geval deze vragen behandelen: welke stoffen worden er gebruikt en hoe lang, hoe vaak wordt een medewerker hieraan blootgesteld, welke maatregelen worden er genomen, welke instructie wordt er gegeven en hoe worden maatregelen geborgd? Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat ze de risico’s onvoldoende in zicht hebben. Amper 15% van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, beschikt over een volledige verplichte inventarisatie van de risico’s daarvan. 80% heeft geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

Meer is beter
De bedrijven ondernemen dus wel wat om de risico’s te beperken, maar deze maatregelen zijn niet toereikend genoeg. Er is meer nodig om tot een degelijk risicobeleid te komen, zegt de Inspectie SZW. Daarnaast vindt de Inspectie het opvallend dat de meeste organisaties kiezen voor symptoombestrijding, in plaats van dat ze de risico’s bij de kern aanpakken. Zo verstrekken ze de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl het verplicht is om te denken aan bronmaatregelen of technische maatregelen. Ook ziet de Inspectie dat maatregelen soms wel op het hoofdproces zijn toegepast, maar niet op alle nevenprocessen, zoals onderhoud aan installaties.

Bron: Inspectie SZW

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie