Werkdruk steeds vaker vastgelegd in cao’s

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel

In cao’s komen steeds vaker afspraken te staan over vermindering van werkdruk. Zo is het momenteel onderdeel van bijna één op de vijf cao’s. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Algemene Werkgevers Vereniging.

Twee jaar geleden stonden er in 11,6% van de cao’s afspraken over de verminderde werkdruk. In 2017 nam dat percentage toe naar 19%. Met nog een aantal maanden te gaan, ligt het percentage nu op 19,3%. Dat houdt in dat er hierover momenteel in 190 cao’s afspraken zijn opgenomen.

Aantrekkende economie
Volgens Jannes van Der Velde, woordvoerder van de Algemene Werkgevers Vereniging, is de stijgende economie de belangrijkste oorzaak van de toegenomen werkdruk, zo meldt hij aan het AD en BNR Nieuwsradio. 'Het is bijna een natuurverschijnsel in tijden van economische groei dat er meer werk is en dat mensen dus moeten overwerken. Dat is een verschijnsel dat heel goed past in het huidige tijdsgewricht.' Van Der Velde is van mening dat werknemers grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkdruk, onder andere vanwege het voortdurende bereikbaar willen zijn.

Werkdruk
Vorige week verscheen er al een rapport van het UWV, onder 6.700 bedrijven, waaruit bleek dat vanwege de moeilijk te vervullen vacatures, de werkdruk onder huidig personeel toeneemt. In totaal gaven zeker zes op de tien bedrijven aan dat ze verwachten dat dit jaar hierdoor de werkdruk onder personeel alleen maar groter zal worden. Vooral onderwijsinstellingen verwachten dat de werkdruk onder werknemers toeneemt en dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, zo denkt 85%. Bouwbedrijven zijn vooral bang niet meer te kunnen groeien door wervingsproblemen. 46% hiervan verwacht een toename van de werkdruk onder personeel.

Zijn nieuwe afspraken in cao’s de oplossing?
Van Der Velde noemt in een interview met het AD de afspraken in de huidige cao’s nog te breed en benoemd dat de oplossing eerder op de werkvloer zelf moet worden gezocht. ‘Ik ken bijvoorbeeld een logistiek bedrijf waar ze mensen al aannemen die nog geen bewijs hebben om te rijden in vrachtwagen, maar waar ze zelf worden opgeleid. Dat is concreter dan een abstracte afspraak over werkdruk in een cao.’

Bron: BNR, AD en UWV

Lees meer op overzichtspagina Preventie