Vraag & antwoord

Vragen over de Arbocatalogus

Wat is een Arbocatalogus?
De Arbowet zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het werk goed zijn geregeld. In de herziene Arbowet beperkt de overheid zich tot het stellen van doelvoorschriften. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij samen afspraken maken hoe deze doelen te bereiken, bijvoorbeeld; hoe voorkomen we dat een werknemer wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van boven de 85 dB(A)? Deze afspraken worden vastgelegd in een Arbocatalogus.

Alleen werken en de RI&E: waarin moeten we voorzien?

Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers blijven echter verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Jongeren onder de achttien jaar mogen helemaal niet werken zonder toezicht.

Bij welke temperatuur in de zomer is het nog verantwoord om te werken?

 
Werken bij hoge temperaturen kan schade aan uw gezondheid geven. Het risico op gezondheidsklachten wordt bijvoorbeeld groter bij lichamelijk zwaar werk, zwangerschap, een slechte lichamelijke conditie, hoge luchtvochtigheid en zonnestraling. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor uw gezondheid. Een precieze temperatuur is niet vermeld. Uw werkgever moet maatregelen nemen om gezondheidsklachten bij u te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan een ventilator, aangepaste kleding en een waterkoeler. U kunt ook zelf maatregelen nemen.

Is de functie van preventiemedewerker wettelijk geregeld?

De functie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door één of meer deskundige werknemers (de preventiemedewerker). Tevens worden in de wet aanwijzingen gegeven met betrekking tot de taken van de preventiemedewerker en diens positie ten opzichte van de werkgever en andere personen in de organisatie.
 

Welke maatregelen moet ik treffen wanneer medewerkers op hoogte werken?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is van toepassing indien er valgevaar van 2,5 m of meer is. In dit besluit is o.a. opgenomen dat bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat  zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer is aangebracht of  het gevaar is tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Het hekwerk of de leuning moet minimaal één meter hoog zijn met een tussenregel of knieleuning op ongeveer een halve meter hoogte.

Wat is RSI?

RSI is de afkorting van Repetitive Strain Injury. Het is een verzamelnaam voor aandoeningen in de nek, schouders, armen, polsen en handen als gevolg van chronische overbelasting. De oorzaak ligt in langdurige statische belasting van het nek-schoudergebied of in het uitvoeren van repeterende handelingen.
 
RSI-klachten kunnen zich in drie fase voordoen: