Wet- en Regelgeving

Nieuwsartikel

Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had. Bij dertig procent van de bedrijven is alles rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers wel in orde, want in het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen nog onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.
13-08-2019
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de bedrijven,...
De controle voor werken met gevaarlijke stoffen moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.
29-06-2019
Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn blootgesteld...

Pagina's