Wet- en Regelgeving

CE-markering op machines
Achtergrondartikel | RI&E

CE-markering op machines

Er bestaat veel onduidelijkheid over de CE-markering van nieuwe machines. Veel bedrijven denken dat ze klaar zijn als ze een nieuwe machine kopen. Helaas dat is niet zo. Voor preventiemedewerkers...Lees meer
Achtergrondartikel | RI&E

Aansprakelijkheid voor flexwerkers

Wie is aansprakelijk bij een ongeval?
Het flexwerken heeft in Nederland, zeker in de afgelopen jaren, flink aan populariteit gewonnen. Het aantal flexwerkers (tijdelijke werknemers, oproep- en uitzendkrachten) is sinds 2003 gestegen van...Lees meer
Achtergrondartikel | RI&E

Zelfinspectie.nl

Op de site zelfinspectie.nl zijn verschillende zelfinspectietools te vinden voor werkgevers en werknemers rond gezond en veilig werken. Zijn die tools handig? Hoe gebruik je ze?Lees meer
Achtergrondartikel | RI&E

Volgend jaar BRZO-plichtig?

Bedrijven die in grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen produceren of opslaan, moeten voldoen aan de BRZO. In 2012 is de richtlijn geactualiseerd, vanaf 1 juni 2015 moet die zijn geïmplementeerd...Lees meer
Achtergrondartikel | RI&E

CE-markering op bouwproducten

Afhankelijk van de toepassing moet elk bouwproduct aan bepaalde eisen voldoen om in een gebouw of bouwwerk gebruikt te kunnen worden. De Verordening bouwproducten is op 1 juli 2013 volledig in...Lees meer
Achtergrondartikel | RI&E

Voor wie gelden ARIE en Brzo?

Aanvullende regelgeving gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee. Daarvoor bestaat aanvullende regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit...Lees meer