Nieuwsartikelen - RI&E

De arbeidsomstandigheden zijn de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Op het gebied van preventie is een lichtpuntje te zien: meer bedrijven hebben een RI&E opgesteld.
Nieuwsartikel | RI&E

Aantal bedrijven met een RI&E stijgt

Meer bedrijven voldoen aan verplichtingen van de Arbowet en nemen meer arbomaatregelen, zoals het uitvoeren van een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het algemeen zijn de...Lees meer
Op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 heeft de Inspectie SZW meer handhavingsinstrumenten- en -mogelijkheden. De Inspectie mag werkzaamheden stil leggen als er geen maatregelen, om het risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn genomen.
Nieuwsartikel | RI&E

Risico op corona opnemen in RI&E

Coronaprotocollen hebben geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet. Ieder bedrijf of instelling moet daarom het risico op besmetting met het coronavirus, en de manier waarop de...Lees meer
De Inspectie SZW stuitte bij toeval op valsheid in geschrifte van onterecht afgegeven RI&E toetsingsrapporten
Nieuwsartikel | RI&E

Valsheid in geschrifte met RI&E-toetsing

De eigenaar van een arbo-adviesbedrijf en zijn echtgenote moeten 10.000 euro terugbetalen en allebei een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Met hun arbo-adviesbedrijf werkten zij mee aan fraude met...Lees meer