Nieuwsartikelen - RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met een campagne aandacht vragen voor de RI&E-verplichting
Nieuwsartikel | RI&E

Extra aandacht voor RI&E-verplichting

Het bestaan van de RI&E is bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. Om dit te veranderen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een...Lees meer
Het is van groot belang dat werkgevers te allen tijden inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven.
Nieuwsartikel | RI&E

Naleving van de RI&E-plicht kan beter

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken & Werkgelegenheid gaat zich inzetten op het verhogen van de bekendheid van de RI&E-plicht, het verbeteren van de ondersteuning aan bedrijven en de...Lees meer
Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid.
Nieuwsartikel | RI&E

Inspectie zet in 2020 extra in op arbozorg

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen...Lees meer