Nieuwsartikelen - RI&E

Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid.
Nieuwsartikel | RI&E

Inspectie zet in 2020 extra in op arbozorg

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen...Lees meer
Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had. Bij dertig procent van de bedrijven is alles rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers wel in orde, want in het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen nog onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.
Nieuwsartikel | RI&E

Alleen een RI&E is niet voldoende

Boetes voor ontbreken risicoanalyse én plan van aanpak
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft. De Inspectie mag hiervoor per...Lees meer
Alleen een volledige RI&E voldoet aan de eisen van de Arbowet
Nieuwsartikel | RI&E

Boete ontbreken RI&E gaat omhoog

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om bedrijven direct een boete te geven, ook voor het ontbreken van een RI&E. In sommige gevallen...Lees meer
RI&E 25 jaar
Nieuwsartikel | RI&E

De RI&E bestaat 25 jaar

De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bestaat sinds 1 januari 1994 en is dus al 25 jaar verplicht voor alle werkgevers.Lees meer