Plan van Aanpak - RI&E

Bouwnijverheid vraagt aandacht voor veilig werken

Werken op hoogte is het vaakst de oorzaak van een arbeidsongeval, gevolgd door werken met machines.

In de jaarlijkse overzichten van het aantal ongevallen en dodelijke ongelukken per sector staat de bouw- en schildersector altijd vrij hoog. Gemiddeld per jaar zijn er 440 slachtoffers van ongevallen in de sector bouwnijverheid. Deze week, woensdag 30 maart, wordt voor de zesde keer de Bewust Veilig-dag georganiseerd door werkgeversorganisaties in de bouw- en schildersector.

In 2020 stond de sector bouwnijverheid in de top 3 wat betreft de meeste ongelukken op het werk van heel Nederland. In datzelfde jaar vonden maar liefst 19 dodelijke ongelukken in de bouw plaats. Werken in de bouw- en schildersector is risicovol. Veel voorkomende risico’s zijn vallen van hoogte, geraakt worden door een voorwerp of voertuig.

Jonge slachtoffers

Bedrijven in de bouw, techniek en onderhoud brengen op de Bewust Veilig-dag veilig werken extra onder de aandacht. Dit is belangrijk voor zowel de jonge als de oudere werknemers. Jongeren tot en met de leeftijd van 24 jaar zijn relatief vaak slachtoffer, evenals de werknemers in de leeftijdsgroep 55 tot en met 64 jaar. Jongeren lopen bij ongelukken in de sector bouwnijverheid vaak botbreuken of wonden op.

Werken op hoogte is het vaakst (met 29 procent) de oorzaak van een arbeidsongeval, gevolgd door werken met machines (19 procent). Bij het werken met machines is contact met bewegende delen van de machine meestal de oorzaak van het ongeval. Dit heeft ernstig letsel tot gevolg en in bijna 70 procent van de gevallen is er zelfs sprake van blijvend letsel.

RI&E opstellen

In de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) moeten werkgevers de gevaren op de werkvloer goed in kaart brengen. Omschrijf in het plan van aanpak hoe werknemers het gevaar kunnen voorkomen of hoe ze het risico op gevaar zoveel mogelijk kunnen beperken, door bijvoorbeeld de inzet van beschermingsmiddelen.

Bron: Bewust Veilig


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/rie/plan-van-aanpak/bouwnijverheid-vraagt-aandacht-voor-veilig-werken