Duizenden extra banen voor gehandicapten sinds 2013

handicap, banen, ministerie SZW

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking.  Daarmee is de doelstelling van het sociaal akkoord uit 2013 ruimschoots behaald.

Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het was de ambitie van het sociaal akkoord dat er eind 2015 op zijn minst 9.000 banen van 25,5 uur zou moeten zijn gerealiseerd. 6.000 daarvan zouden onder de marktsector moeten vallen, 3.000 onder de overheid. Die doelstelling is nu dus meer dan gehaald.
 

Goed in de markt(sector)
Vooral de werkgevers in de marktsector gingen voortvarend te werk. Vanaf het moment van de nulmeting -1 januari 2013- tot eind 2015 zijn daar 15.604 extra banen voor gehandicapten gecreëerd, terwijl de doelstelling dus 6.000 banen was.

Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. Dat zijn bijna 2.500 extra banen dan de doelstelling voorschreef.

 

Vaste krachten én uitzendkrachten

De toename in het aantal banen betrof zowel de formele dienstverbanden als inleenverbanden met uitzendkrachten en detacheringen via de sociale werkvoorziening. Was er in de marktsector een stijging was van het aantal formele dienstverbanden, nam deze bij de overheid juist af. Dat komt doordat de regeling voor wiw-banen en id-banen sinds 2004 niet meer bestaat. Vanaf dat jaar zijn er geen nieuwe werknemers voor gesubsidieerde functies aangenomen en is er sprake van een uitstroom.

 

Sociale Werkvoorziening hielp flink

Van de 12.277 banen die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden gaat het in bijna 10.000 banen om Wsw-detacheringen. Wat verder opvalt is dat de banengroei deels ook wordt veroorzaakt doordat niet alleen mensen die aan de slag zijn via zo’n detachering, ook Wajongers gaan vaker en langer werken. maar bijvoorbeeld ook Wajongers meer uren per week zijn gaan werken. 

 

Op naar 2025

Klijnsma benoemt in haar brief dat ze blij is met de cijfers, maar dat ze de uitdaging voor de komende jaren niet onderschat. ‘Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen tot 125.000 in 2025,’ schrijft ze in een toelichting op de eerste meting. ‘Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt.’

Bron: Ministerie SZW

 

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking.  Daarmee is de doelstelling van het sociaal akkoord uit 2013 ruimschoots behaald.

Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het was de ambitie van het sociaal akkoord dat er eind 2015 op zijn minst 9.000 banen van 25,5 uur zou moeten zijn gerealiseerd. 6.000 daarvan zouden onder de marktsector moeten vallen, 3.000 onder de overheid. Die doelstelling is nu dus meer dan gehaald.
 

Goed in de markt(sector)
Vooral de werkgevers in de marktsector gingen voortvarend te werk. Vanaf het moment van de nulmeting -1 januari 2013- tot eind 2015 zijn daar 15.604 extra banen voor gehandicapten gecreëerd, terwijl de doelstelling dus 6.000 banen was. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een handicap ontstaan. Dat zijn bijna 2.500 extra banen dan de doelstelling voorschreef.

 

Vaste krachten én uitzendkrachten

De toename in het aantal banen betrof zowel de formele dienstverbanden als inleenverbanden met uitzendkrachten en detacheringen via de sociale werkvoorziening. Was er in de marktsector een stijging was van het aantal formele dienstverbanden voor mensen met een handicap, nam deze bij de overheid juist af. Dat komt doordat de regeling voor wiw-banen en id-banen sinds 2004 niet meer bestaat. Vanaf dat jaar zijn er geen nieuwe werknemers voor gesubsidieerde functies aangenomen en is er sprake van een uitstroom.

Op naar 2025

Van de 12.277 banen voor mensen met een handicap die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden gaat het in bijna 10.000 banen om Wsw-detacheringen. Klijnsma benoemt in haar brief dat ze blij is met de cijfers, maar dat ze de uitdaging voor de komende jaren niet onderschat. ‘Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen tot 125.000 in 2025,’ schrijft ze in een toelichting op de eerste meting. ‘Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt.’

Bron: Ministerie SZW

 

Plan van Aanpak