Whitepaper - 10 eisen waar een RI&E aan moet voldoen

Plan van Aanpak
Achtergrondartikel

Over de eisen van een risico-inventarisatie & -evaluatie bestaan veel misverstanden. Het gevolg hiervan is dat veel RI&E-rapporten onder de maat zijn. Een gemiste kans, want het is juist bedoeld om op systematische wijze te werken aan het verbeteren van werkomstandigheden, verhogen van werkplezier en terugdringen van ongevallen en ziekteverzuim. Om op basis van de wet een goede en nuttige RI&E op te stellen, zijn er tien eisen waaraan uw RI&E moet voldoen.

Lees meer op overzichtspagina RI&E