Risico’s die niet in de RI&E staan: het bedrijfsfeest

Werkwijze
Zorg ook voor veiligheid tijdens een feest of bijeenkomst
Achtergrondartikel
veiligheid bedrijfsfeest

Het hele jaar door zijn er feestjes bij bedrijven. Vooral in de laatste maanden van het jaar stijgt het aantal feestmomenten. Gezellig: ja. Veilig: nee. Op het moment dat er een feestje is, worden alle veiligheidsmaatregelen vergeten en zijn regels ineens niet meer van toepassing. Is dit gemakzucht of ondeskundigheid? Waarschijnlijk het eerste.

In de donkere wintermaanden zijn er in ieder bedrijf een aantal feesten: Sinterklaasmiddag, kerstborrels, jaarfeesten en Nieuwjaarsborrels worden trouw ieder jaar georganiseerd. Maar hoe zit het met de veiligheid. Waarom kunnen deze bijeenkomsten vaak zo onveilig zijn?

Sinterklaas komt!
Wat gezellig, Sinterklaas komt! Vaak worden deze bijeenkomsten na sluitingstijd of in het weekend gehouden. Het zijn leuke bijeenkomsten, maar heeft u ook aan de risico’s gedacht? Er zijn vaak veel medewerkers aanwezig met hun partners en kinderen. Vaak weten de aanwezigen niet goed de weg in het gebouw. (Nood)deuren zijn soms afgesloten en er zijn geen BHV’ers aanwezig om te kunnen optreden bij een calamiteit. In het bedrijfshulpverleningsplan plan staat vaak niets over dit soort bijeenkomsten. Maar wat als er toch iets gebeurt?

Kerstlichtjes en kaarsen
Tegen het einde van het jaar komt de kerstverlichting en de kerstboom weer tevoorschijn. Tijdens een rondje door een verzorgings- en bejaardenhuis heb ik in de decembermaand de elektrische lichtjes en verlengsnoeren gecontroleerd. 20% van de verlichting en de verlengsnoeren moest ik toen afkeuren. Het grootste risico was hier elektrocutie en brandgevaar. Ook het branden van kaarsen in houten en slechte kandelaars was bij sommige bewoners een probleem. Het management was zo geschrokken van de resultaten dat ze regels opgesteld hebben. Een van de regels was dat alle elektrische lichtjes en verlengsnoeren voor de kerstdagen gecontroleerd moesten zijn.

Bedrijfsfeestje
Bedrijfsfeestjes worden soms in het bedrijf zelf gehouden, maar vaak ook bij een restaurant, in tenten of andere uitgaansmogelijkheden. Ik adviseer altijd deze locaties goed te controleren op veiligheidsaspecten en brandveiligheid. Vaak vindt de organisatie het overbodig, maar als het management de medewerkers uitnodigt, draagt zij een grote verantwoordelijkheid naar alle genodigden. Naast deze verantwoordelijkheid loopt de organisatie grote risico’s. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt wanneer er een of meerdere medewerkers in één klap uitvallen door een uit de hand gelopen personeelsfeestje?

Bij rondgangen langs feestlocaties wordt 15% van de accommodaties afgekeurd en 25% krijgen aanvullende eisen. Dit zijn geen statistische gegevens, maar het geeft wel aan dat het belangrijk is om vooraf goede afspraken te maken en tijdens de organisatie vroegtijdig een  arbocoördinator erbij te betrekken. Ook het gebruik van tenten dient u extra alert te zijn. Ook hier gebeuren bij onvoldoende deskundigheid jaarlijks tientallen ongevallen. Mocht u de deskundigheid niet is huis hebben, dan kunt u altijd externe adviesdiensten om advies vragen.

Onveilige speeltuin
Een voorbeeld van een onveilige feestlocatie zag ik bij een bedrijf dat een feest organiseerde op een locatie met een speeltuin. Dat was al bepaald voordat ik gevraagd werd de veiligheid te checken. Helaas was de veiligheid van de speeltuin zo slecht dat deze gesloten moest worden voor het feest. Jammer, want de keuze voor deze accommodatie was mede omdat de speeltuin zo leuk was voor de kinderen.

Vier een veilig feestje
Wanneer er een feestelijke bijeenkomst wordt georganiseerd binnen het bedrijf of instelling, zorg dan altijd dat er vooraf preventiemedewerkers en/of BHV-ers worden betrokken. Deze kunnen een risico-analyse maken van de tijdelijke situatie. Dit om niet voor verrassingen komen te staan. Op het moment van de bijeenkomst zou er altijd een of meerdere BHV’ers aanwezig moeten zijn. Deze BHV’ers dienen extra taken krijgen. Bijvoorbeeld om vooraf alle beveiligingen en nooduitgangen te controleren en optreden als ontruimingscoördinator bij calamiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten is het ook handig dat er BHV-ers zijn die levensreddende handelingen kunnen verrichten.

Externe feestjes
Wanneer u externe bijeenkomsten gaat houden met grotere groepen medewerkers adviseer ik altijd vooraf de gelegenheid te onderzoeken ten aanzien van bedrijfshulpverlening en vooraf goede afspraken te maken en contractueel vast te laten vastleggen. Bijvoorbeeld over het aantal aanwezige BHV’ers. Tijdens vooronderzoeken heb ik gezien dat een aantal gelegenheden geen of te weinig BHV-ers hebben en van een ontruimingsplan hebben sommigen nooit gehoord. Nooduitgangen zijn vaak geblokkeerd. Ook is het belangrijk dat de nooduitgangen goed aangegeven worden, zodat u ze snel kan vinden bij een calamiteit. U weet namelijk niet waar ze zijn omdat het een nieuwe omgeving is die vaak ook nog donker is. Gelukkig  zijn er gerenommeerde gelegenheden die wel plannen hebben en voldoende BHV’ers die vooraf alles controleren, maar dat zie je vaak niet aan de buitenkant.

Laat de feestdagen niet bederven en zorg vooraf voor goede, tijdelijke RI&E en maak duidelijke afspraken met externe locaties.

Dit artikel is deel 1 in de serie ‘Risico’s die niet in de RI&E staan’

Lees ook
Risico's die niet in de RI&E staan: thuiswerken
Risico's die niet in de RI&E staan: multiculturele werkplekken
Risico's die niet in de RI&E staan: vrijwilligers

 

 

Lees meer op overzichtspagina RI&E