Risico’s die niet in de RI&E staan: vrijwilligers

Werkwijze
Achtergrondartikel

Steeds meer organisaties werken met vrijwilligers. Bijvoorbeeld vrijwilligers die bejaarden ophalen voor een uitje, een toernooi organiseren voor de sportvereniging of rondleidingen geven op een landgoed. Actueel is nu de vluchtelingenopvang, waarbij veel werk wordt gedaan door vrijwilligers. Vrijwilligers hebben te maken met arborisico’s. Denk bijvoorbeeld aan de hoge geluidsniveaus tijdens het uitdelen van flyers op een festival of het valgevaar tijdens het klussen op de basisschool. Iedere werkgever met personeel in dienst waarover hij gezag voert, is volgens de Arbowet verplicht een RI&E uit te voeren. Maar hoe zit dat met vrijwilligers? Dit artikel gaan we in op vrijwilligerswerk en arbo, de verplichtingen inzake de RI&E en de mogelijkheden hierin voor preventiemedewerkers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 232,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina RI&E