Veel arbeidsuitbuiting in landbouwsector

Werkwijze
Nieuwsartikel
onderbetaling, aspergeteelt, teelt, Inspectie SZW

In de agrarische sector word nog altijd onveilig en oneerlijk gewerkt. Dat zegt de Inspectie SZW naar aanleiding van onderzoek bij 512 bedrijven in 2015.

Bij 430 van de bedrijven richtte  de Inspectie zich speciaal op de Arbowet- en regelgeving, de rest werd gecontroleerd op arbeidsmarktfraude (AMF). Hierbij werden de Arbo-inspecties vooral uitgevoerd in de glastuinbouw bij groente- en sierteeltbedrijven. De AMF-inspecties vonden voor een belangrijk deel plaats in de aspergeteelt. Volgens de Inspectie begaat bijna de helft van de bedrijven veiligheidsovertredingen. Een kwart van de gecontroleerde ondernemingen betaalt haar werknemers niet of te weinig en laat de medewerkers te lang werken. De Inspectie vindt het daarnaast opmerkelijk dat zeker 68% van de werknemers uit het buitenland komt.

Gevaarlijk werk
Volgens de Inspectie SZW hadden de meeste overtredingen op het gebied van arbeidsomstandigheden te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onzorgvuldig werken op hoogte en onveilige machines. Vooral machineveiligheid en het voorkomen van valgevaar blijkt voor de meeste agrarische bedrijven lastig te zijn, aangezien 68% zich op deze vlakken niet aan de regels kon houden. De meeste werkgevers die in overtreding waren kwamen er vanaf met een waarschuwing of een eis tot naleving, maar zeker 100% kreeg een boeterapport en/of moest het werk staken.

Teveel overuren
Met het oog op AMF controleerde de Inspectie 82 agrarische bedrijven die op basis van een risico-analyse zijn geselecteerd. Veel van deze organisaties zijn afhankelijk is van seizoensgebonden teelten, waardoor ze in korte tijd veel goedkope arbeidskrachten nodig hebben. In totaal werd er bij 25% van de bedrijven arbeidsmarktfraude gepleegd en werden er 81 tekortkomingen geconstateerd. Zo was er onder andere sprake van onderbetaling en  overtreding van de arbeidstijdenwet. Vooral de aspergeteelt viel bij de controles erg op: bijna de helft van de geïnspecteerde aspergeondernemingen was in overtreding. Bovendien bevonden zich onder de buitenlandse werknemers veel vreemdelingen. Meer dan 10% van de gecontroleerde bedrijven lapte de Wet arbeid vreemdelingen aan haar laars door mensen van buiten Europa illegaal voor zich te laten werken
 

Meerjarenplan
De Inspectie geeft aan dat veel bedrijven zich niet aan de regels houden omdat ze de internationale concurrentie het hoofd willen bieden. Daardoor zijn ze altijd op zoek naar manieren om geld te besparen, wat de arbeidsomstandigheden niet ten goede komt. Om die reden heeft de Inspectie een meerjarenaanpak voor de agrarische en groene sector. In 2015 werd er dus extra aandacht gegeven aan de glastuinbouw en de groente- en sierteelt. Dit jaar worden de ‘open teelten’, met name de teelten waarbij veel seizoenarbeiders werken, nog eens extra onder de loep genomen.

Bron: Inspectie SZW
 

Lees meer op overzichtspagina RI&E