EU akkoord over nieuwe richtlijn veilig werken bij elektromagnetische velden

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel

 
Het Europees parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben op 26 maart een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn voor de bescherming van werknemers bij blootstelling aan elektromagnetische velden.

De richtlijn behandelt beschermingsmaatregelen en het uitvoeren van effectieve en efficiënte risicobeoordelingen. In technische bijlagen zijn de 'Exposure limit values' opgenomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe richtlijn in juli 2016 door de lidstaten is geimplementeerd.

Bron: Europese Commissie

Lees meer op overzichtspagina RI&E