Recent https://www.werkenveiligheid.nl/ nl Praten over werkstress verkleint kans op uitbreiding mentale klachten https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/psychosociale-arbeidsbelasting/praten-over-werkstress-verkleint-kans-op-uitbreiding <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/informatieovervloed_0.jpg?itok=zWZpuWff" width="920" height="512" alt="Jongeren vinden het lastig om nee te zeggen of willen voldoen aan de verwachtingen van anderen." class="image-style-teaser" /> <p> Veel jongeren praten niet over werkstress. Het is wel belangrijk dat ze dat doen, want het verkleint de kans dat mentale klachten verergeren en bovendien lucht het op. De nieuwe campagne ‘Hey, het is oké’ helpt jonge werkenden om werkstress bespreekbaar te maken. </p> redactie 3299 at https://www.werkenveiligheid.nl/home 101 dingen waar de preventiemedewerker aan moet denken https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/de-praktijk/101-dingen-waar-de-preventiemedewerker-aan-moet-denken <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/preventiemedewerker0.jpg?itok=VjxTCu9-" width="920" height="512" alt="Preventiemedewerker" class="image-style-teaser" /> <p> Als preventiemedewerker zijn er een hoop taken waar je mee te maken krijgt. Welke zaken dienen hoog op de prioriteitenlijst te staan? En hoe geef je invulling aan deze taken in je dagelijkse werk als preventiemedewerker? In je taakomschrijving of in je functieomschrijving als preventiemedewerker kunnen diverse taken zijn opgenomen. Sommigen daarvan staan letterlijk in de Arbowet, artikel 13 en artikel 5. Dit zijn o.a. de volgende taken: het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of belanghebbende werknemers; het adviseren en samenwerken met de... </p> Carolina Verspuij 3298 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Neem maatregelen om fysieke belasting werknemers te beperken https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/neem-maatregelen-om-fysieke-belasting-werknemers-te-beperken <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/schiphol_3.jpg?itok=xVZm7CEI" width="920" height="512" alt="De komende jaren moet het afhandelen van bagage op Schiphol volledig worden geautomatiseerd of gemechaniseerd." class="image-style-teaser" /> <p> De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) verplicht bagage-afhandelaren op Schiphol tot het aanpakken van fysieke belasting werknemers </p> redactie 3296 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Hoe verloopt een onderzoek naar een dodelijk arbeidsongeval? https://www.werkenveiligheid.nl/rie/implementatie/hoe-verloopt-een-onderzoek-naar-een-dodelijk-arbeidsongeval <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/arbeidsongeval.png?itok=ln5FX2cD" width="920" height="512" alt="Arbeidsongeval" class="image-style-teaser" /> <p> Jaarlijks vinden er zo’n 50 tot 80 arbeidsongevallen met een dodelijke afloop plaats. Evelien Smallegoor werkt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie als inspecteur en onderzoekt arbeidsongevallen met een dodelijke afloop. Wat komt er allemaal kijken bij zo’n onderzoek? Een persoonlijk verslag. Mij wordt wel eens gevraagd wat een dodelijk ongeval met mij als inspecteur doet. Een ongeval raakt echter veel meer mensen dan mij als inspecteur en mijn thuisfront. Denk daarbij aan hulpverleners, collega’s, getuigen en nabestaanden. Maar ook de werkgever. Er is geen enkele werkgever die een... </p> Evelien Smallegoor 3294 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Podcast over Europese machineverordening voor veiliger machines https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/beleid-en-overheid/podcast-over-europese-machineverordening-voor-veiliger-machines <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/machine.jpg?itok=CcFBJBbe" width="920" height="512" alt="Fabrikanten zijn op grond van de machineverordening verplicht om de gebruiksaanwijzing van een machine in digitaal formaat te verstrekken." class="image-style-teaser" /> <p> De machine­richtlijn uit 2006 is geactualiseerd en omgezet tot een Europese machineverordening die de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor machines in de EU standaardiseren. </p> redactie 3292 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Zelfroosteren: een gezonde trend? https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/duurzame-inzetbaarheid/zelfroosteren-een-gezonde-trend <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/zelfroosteren0.png?itok=-wOIbiwK" width="920" height="512" alt="Zelfroosteren" class="image-style-teaser" /> <p> Flexibilisering is een sleutelwoord wanneer je spreekt over moderne sociale verhoudingen in organisaties. Flexibel werken hoort daarbij. Werken wanneer het de werknemer of het bedrijf uitkomt. De ultieme vorm daarvan is zelfroosteren: werknemers die maximaal zeggenschap hebben over hun rooster. Werknemers die hun eigen werktijden kunnen bepalen, zijn doorgaans erg tevreden en verzuimen minder. Het roept ook vragen op: past het? Is het gezond? Zijn er gevolgen voor de veiligheid? Is iedereen er geschikt voor? Interessant voor preventiemedewerkers om (mee) te denken over wat zelfroosteren of... </p> ir. Nicole Pikkemaat 1668 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Helft werknemers voelt geen steun leidinggevende bij werkstress https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/psychosociale-arbeidsbelasting/helft-werknemers-voelt-geen-steun-leidinggevende-bij <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/werkstress_23.jpg?itok=BPqJkQjY" width="920" height="512" alt="De ondersteuning vanuit werkgevers bij mentale gezondheidsproblemen is verslechterd in vergelijking met het onderzoek van een jaar eerder." class="image-style-teaser" /> <p> Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers ervaart één of meerdere keren per week stress. Slechts 54 procent voelt zich dan gesteund door de leidinggevende. </p> redactie 3290 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Beschermingsmiddelen gebruiken, hoe dan? https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/de-praktijk/beschermingsmiddelen-gebruiken-hoe-dan <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/kerckebosch-2023-pbms-kleur200.jpeg?itok=wPtNm3WO" width="920" height="512" alt="Beschermmiddelen" class="image-style-teaser" /> <p> Ken je dat? Loop je rond en zie je dat iemand zijn gehoorbescherming niet draagt. Je vraagt waarom niet en je krijgt de reactie dat hij nergens last van heeft en het maar onzin vindt. Wat moet je dan? Hoe krijg je iemand zo ver om beschermingsmiddelen toch te gebruiken? Als het goed is georganiseerd – door de opdrachtgever in de uitvraag, bij het uitwerken van een ontwerp en bij de voorbereiding van de realisatie – dan is de arbeidshygiënische (AH-)strategie gevolgd en zijn er al maatregelen genomen bij de bron (het risico is weggenomen), op collectief niveau (het gevaar is afgeschermd zodat... </p> Karin Buiter 3286 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Verzuim zelfstandigen loopt op https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/gezondheidsmanagement/verzuim-zelfstandigen-loopt-op <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/ziekteverzuim_9.jpg?itok=R5A8CKqS" width="920" height="512" alt="46 procent van de ondervraagde zelfstandigen heeft in 2023 minder uren gewerkt vanwege ziekte. " class="image-style-teaser" /> <p> Bijna de helft van de zelfstandige ondernemers heeft dit jaar minder uren gewerkt door ziekte. Dat blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) die onlangs is gepubliceerd. </p> redactie 3285 at https://www.werkenveiligheid.nl/home Terugdringen stoffengerelateerde beroepsziekten https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/gezondheidsmanagement/terugdringen-stoffengerelateerde-beroepsziekten <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/teaser/public/article/images/gevaarlijke-stoffen.png?itok=hzCaPjSe" width="920" height="512" alt="Gevaarlijke stoffen" class="image-style-teaser" /> <p> Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 3000 mensen aan een beroepsziekte die is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Om dit probleem aan te pakken, is in 2022 het Lexces opgericht: het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten . Het Lexces wil door middel van onderzoek en het delen van kennis het aantal mensen dat ziek wordt door blootstelling aan stoffen, verminderen. In 2020 verscheen het rapport Stof tot nadenken van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (Heerts, 2020). De staatssecretaris van Sociale Zaken en... </p> Maaike Visser 3281 at https://www.werkenveiligheid.nl/home