Risicoberoepen en sectoren

Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Agressie en geweld tegen beveiligers

Onderzoek Veiligheidsbranche
Twee op de drie beveiligers is de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd met agressie of geweld door een externe (65%). Bij een kwart gebeurt dit maandelijks, bij een tiende zelfs elke week...Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Registreren van agressie en geweld is noodzaak

GIR: Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem
Het GIR is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en ongevallen-registratiesysteem. Frans van der Kroft van A+O fonds Gemeenten schetst de mogelijkheden voor alle sectoren van dit...Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Veranderende visies op agressie en geweld

Overheidsorganisaties zoeken effectieve aanpak
Publieksagressie gericht op overheidspersoneel is al meerdere jaren een belangrijk thema. Echter, incidenten zullen niet worden teruggedrongen met beleid dat zonder inbreng van medewerkers is...Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Maatregelen Veilige Publieke Taak

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, heeft het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak een aanpak ontwikkeld en vertaald in de vorm van een...Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Vechten, vluchten of bevriezen

Geweld op het werk
Hij had ze al zien zitten op de heenweg, bij de halte. Maar toen ze instapten in zijn verder lege bus had hij nooit kunnen bedenken dat ze een pistool tegen zijn hoofd zouden houden. ”Doe even...Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Ervaring met Slachtofferhulp

Werken in een winkel is niet zonder risico. Veel werknemers maken psychisch belastende dingen mee zoals overvallen, diefstal, of de gevolgen van inbraak. Wie een overval heeft meegemaakt of het...Lees meer