Hulp en opvang

Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Niets doen is geen optie bij PTSS

Niets doen is geen optie bij PTSS. Zo luidt de kernboodschap die Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV, onlangs meegaf aan de deelnemers aan een bijeenkomst van Platform PTSS.Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Adviespunt Klokkenluiders

Sinds 1 oktober kunnen alle werkenden van Nederland terecht bij het Adviespunt Klokkenluiders voor een advies over het melden van misstanden zoals fraude, corruptie, intimidatie, milieudelicten,...Lees meer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Slachtoffer? Weet wat je rechten zijn

Niemand zit erop te wachten om slachtoffer te worden van een misdrijf. Toch gebeurt dat meer dan vijf miljoen keer per jaar. Voor arbocoördinatoren is het handig om te weten wat de rechten zijn van...Lees meer