‘Meer aandacht voor PSA hard nodig’

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
psychosociale arbeidsbelasting, Inspectie szw

Werkgevers moeten meer aandacht hebben voor het verminderen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat zegt de Inspectie SZW op basis van controles tussen augustus 2016 en maart 2017. Het gaat hierbij om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenst gedrag.

Deze controles zijn gehouden bij incassobureaus, onderwijsorganisaties en gerechten. De Inspectie benadrukt dat hun conclusies indicatief zijn en daardoor geen representatief beeld geven van de gehele sectoren. Bij bepaalde organisaties binnen deze vier sectoren, waarvan bekend is dat zij meer kans hebben op problemen op het gebied van pesten, agressie en geweld, controleerde de  Inspectie SZW of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen.

Inspecties op PSA

De Inspectie SZW deed tussen augustus 2016 en maart 2017 zo’n 70 controles, waarbij de stuitte op een totaal van 345 overtredingen. Zeker 80% van de onderzochte bedrijven beging één of meerdere overtredingen. Onbegrijpelijk, vindt de Inspectie, deze bedrijven moeten veel meer werk maken van het verminderen van PSA.

Wat nu?
De Inspectie SZW ging naar aanleiding van de bevindingen in gesprek met verschillende partijen die betrokken zijn bij de problemen. Zo zullen de werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren de bedrijven ondersteunen bij een betere aanpak van PSA. Daarnaast moedigt de Inspectie SZW arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen aan zich beter in te zetten voor het voorkomen van een te zware PSA.

Bron: Inspectie SZW

 

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid