‘Nieuwe lockdown desastreus voor werkgevers en werknemers’

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
Ondernemersorganisaties willen effectievere preventieve maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen.

De toename van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland baart niet alleen het kabinet zorgen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bang dat het virus de ruimte krijgt voor een nieuwe opmars. De werkgeversorganisaties menen dat de preventieve richtlijnen eenduidiger en effectiever moeten zijn om een nieuwe lockdown en de economische gevolgen daarvan te voorkomen.

MKB-Nederland en VNO-NCW pleitten begin augustus in een brief in vier punten voor effectievere preventieve maatregelen. Ze willen meer landelijke regie bij het dragen van mondkapjes, snellere duidelijkheid over de ventilatie van binnenruimtes, sneller testen met veel kortere wacht- en doorlooptijden en last but not least beheersing van drukte in het openbaar vervoer door meer gerichte vervoersinformatie om woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden.

Voorzorgsmaatregelen
‘Wij staan vierkant achter de oproep van het kabinet om de regels na te leven’, schrijven de werkgeversorganisaties. Twee weken geleden deden zij al een oproep aan hun leden om bij te dragen aan naleving van de coronamaatregelen. Volgens de organisaties moet er meer ruimte komen voor voorzorgsmaatregelen in plaats van beleid alleen te baseren op exacte wetenschap. Daarnaast moeten de preventiemaatregelen goed economisch worden doordacht.

MKB-Nederland en VNO-NCW delen de zorg van het kabinet dat we met de huidige ontwikkeling van het aantal besmettingen een tweede coronagolf tegemoet kunnen zien. Voor een toch al zwakke economie zal een nieuwe lockdown desastreus zijn, denken de organisaties. Het CPB rekent in dit geval op meer dan 1 miljoen werklozen in 2021 met vele faillissementen van bedrijven. Echt alles moet gedaan worden om dit te voorkomen, vinden de ondernemersorganisaties.

Economische overwegingen
‘Vanzelfsprekend moeten preventieve maatregelen proportioneel zijn en gericht op vermijding van besmetting’, schrijven ze in hun brief. ‘In dit licht past het niet de horeca als bron van besmetting te kwalificeren. De cijfers wijzen op het tegendeel, horecaondernemers werken juist zeer goed mee om besmetting te vermijden’. Volgens de organisaties moeten economische overwegingen een stevige rol spelen in het anti-coronabeleid.

Die economische overwegingen pleiten ook voor meer landelijke uniformiteit in preventief beleid. Nederland is volgens de ondernemersorganisaties te klein voor lokale verschillen in preventief beleid. Het moet er niet toe leiden dat mensen zich slechts verplaatsen naar steden waar verplichtingen zoals het dragen van mondkapjes niet gelden en ondernemers in ‘strenge’ gemeenten de dupe worden van het beleid van de gemeente of veiligheidsregio. Het moet om het oplossen en niet om het verschuiven van problemen gaan.

De ondernemingsorganisaties zijn zeer bereid alles te doen om ervoor te zorgen dat een tweede coronagolf wordt vermeden. ‘Alleen wanneer we met elkaar de coronaregels eenduidiger en effectiever maken, we meer uit voorzorg durven handelen én de regels volgen, kan een tweede golf worden voorkomen’, schrijven zij het kabinet.

Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid