Oproepkrachten minder tevreden met werkomstandigheden

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel

De tevredenheid onder oproep- en invalkrachten is in tien jaar teruggelopen. In 2007 was nog 80% tevreden met het werk, tien jaar later is dat gedaald naar 73%. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde TNO-rapport ‘Trends in kwaliteit van de arbeid van flexibele en vaste werknemers en multi-jobbers.’

De reden voor de afname in tevredenheid lijkt de ongunstige positie waar oproep- en invalkrachten zich in bevinden. Een op de tien heeft moeite om het hoofd financieel boven water te houden. In het algemeen werken oproep- en invalkrachten onder minder gunstige omstandigheden dan werknemers met een vast dienstverband.

Toename flexwerkers
In Nederland werken steeds meer flexwerkers, waaronder ook steeds meer mensen met een oproep- of invalcontract. In het laatste decennium is het aandeel oproep- en invalkrachten verdubbeld van 4% (292.000 werknemers) naar 8% (546.000) van de werknemers in Nederland. De oproep- en invalkrachten lijken bovendien meer moeite te hebben om rond te komen. Eén op de vijf oproep- en invalkrachten (20%) heeft meerdere banen, ten opzichte van 4% gemiddeld in Nederland. Van de oproep- en invalkrachten met meerdere banen geeft 60% aan dat dit komt door financiële redenen.

De reden voor de ontevredenheid ligt mogelijk in de relatief ongunstige, verslechterende werkomstandigheden van oproep- en invalkrachten. Zo hebben zij steeds minder vrijheid om bijvoorbeeld zelf het werktempo te kunnen bepalen. Het verschil met werknemers in vaste dienst wat betreft het zelf kunnen bepalen van het werktempo is de laatste jaren bovendien alleen maar groter geworden.

Voor de fysieke belasting is er een zelfde ontwikkeling in het werk van oproep- en invalkrachten. Zo is het verschil met vaste werknemers de afgelopen jaren bijvoorbeeld groter geworden als het gaat om het regelmatig herhalende bewegingen moeten maken in het werk. In 2017 moest 45% van de oproep- en invalkrachten regelmatig dit soort werk doen, tegenover 32% van de vaste werknemers.

De onderzoeksresultaten uit het TNO-rapport laten voor de groep oproep- en invalkrachten dus een toename zien in de onregelmatigheid van werktijden en in ongunstigere werkomstandigheden. De ontwikkelingen vormen een risico voor de gezondheid van de werknemers en hun welbevinden en werktevredenheid.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid