Robot zet vooral voet aan de grond in de industriesector

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
In de industrie zette 29 procent van de bedrijven een industriële of service-robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13 procent). In andere bedrijfstakken zoals in de onroerend goed branche, horeca en ICT-gerelateerde bedrijfstakken werd maar zeer beperkt gebruikgemaakt van robots in het bedrijfsproces.

De robotisering op de werkvloer ontwikkelt zich, maar maakt mensenhanden nog niet overbodig. In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maken gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Dat blijkt uit de CBS-publicatie ICT, kennis en economie 2019.

De cijfers komen uit een enquête onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Niet alle bedrijfstakken behoren tot de onderzoekspopulatie; de landbouw valt hier bijvoorbeeld niet onder. In de industrie zette 29 procent van de bedrijven een industriële of service-robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13 procent). In andere bedrijfstakken zoals in de onroerend goed branche, horeca en ICT-gerelateerde bedrijfstakken werd maar zeer beperkt gebruikgemaakt van robots in het bedrijfsproces.

In de industrie, de bedrijfstak waarin robots het meest werden ingezet, had de ingebruikname ervan vaak geen effect op het aantal banen. Desalniettemin hadden robots bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten gevolgen voor het aantal banen. Bij researchinstellingen zorgde het gebruik van robots ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen. Bij middelgrote bedrijven – met 100 tot 250 werkzame personen - kwam robotica het vaakst voor (18 procent). Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen zette 4 procent een industriële of service robot in.

Relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven. In 2018 maakte 49 procent van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35 procent van de bedrijven. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database hosting en opslag van bestanden (als cloud-dienst). Beide cloud-diensten werden in 2018 door 35 procent van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor.

3D-printers
In 2017 werd door 5 procent van de bedrijven gebruikgemaakt van 3D-printen. Met name researchinstellingen gebruikten 3D-printing. Bijna 1 op de 5 bedrijven zette 3D-printers in. Ook bij bedrijven in de industrie werd relatief veel aan 3D-printing gedaan (11 procent van de bedrijven). Bij grote bedrijven – met meer dan 500 werkzame personen – maakte 1 op de 10 bedrijven gebruik van een 3D-printer, terwijl dit 3 procent bedroeg bij bedrijven met tien tot twintig werkzame personen.

Het merendeel van de bedrijven dat gebruikmaakte van 3D-printing deed dat om prototypes of modellen te maken. Het maken van modellen voor intern gebruik met behulp van een 3D-printer komt vooral voor bij researchinstellingen. Voor 17 procent van alle researchinstellingen was dit de reden om gebruik te maken van een 3D-printer. De robot op de werkvloer is over het algemeen meer een hulpmiddel voor werknemers, dan een vervanging van werknemers.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid