Kankerpatiënten kritisch over begeleiding bedrijfsarts

Hulp en opvang
Nieuwsartikel

Bedrijfsartsen schieten volgens een kwart van de kankerpatiënten tekort in de begeleiding. Het ontbreken van specifieke kennis over kanker en de bijkomende gevolgen voor de werksituatie is de patiënten een doorn in het oog. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek naar de impact van kanker op het werk, onder ruim vierduizend (ex-)kankerpatiënten en naasten.

Kankerpatiënten ervaren dat de ziekte grote gevolgen heeft voor hun werk. Bij negen op de tien mensen wordt de werksituatie aangepast, zes op de tien ervaart financiële gevolgen en één op de tien verliest zelfs zijn of haar baan. Dat blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse federatie voor kankerpatiëntenorganisaties (nfk), waar 3500 (ex-)kankerpatiënten en ruim zeshonderd naasten vragen beantwoordden over de impact van kanker op hun werk.

Minder dan de helft van de patiënten wordt begeleid door een bedrijfs- of verzekeringsarts. De meeste mensen maken met die arts een persoonlijk plan van aanpak, bespreken medische klachten en krijgen re-integratiebegeleiding. Ondanks dat veel patiënten tevreden zijn over de begeleiding van de bedrijfsarts, geeft ruim een kwart van hen aan dat zij echter iets gemist te hebben in de begeleiding. Ze missen vooral kennis en expertise over kanker, de behandeling en de gevolgen (zowel in de privé- als in de werksituatie). Ze voelen zich onbegrepen en geven de begeleiding van de bedrijfsarts een onvoldoende.

Begeleiding kankerpatiënten door bedrijfsarts
‘Wij vinden deze resultaten zorgwekkend,’ zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van nfk. ‘Bedrijfsartsen schieten nog te vaak te kort in de begeleiding van kankerpatiënten. Kennis over kanker en de gevolgen daarvan lijkt te ontbreken. Wij roepen bedrijfsartsen en aanverwante disciplines op om zich beter te verdiepen in de korte en lange termijn gevolgen van kanker.’

Uit het onderzoek blijkt ook dat de ziekte en de behandeling grote gevolgen hebben voor de werksituatie van patiënten. Twee derde van de zorgverleners in het ziekenhuis bespreekt die gevolgen met de patiënt niet. Hier valt nog veel winst te boeken. Het onderzoek laat namelijk zien dat wanneer het wél besproken wordt, dit voor negen van de tien patiënten van meerwaarde is.

Dat de impact op de werksituatie groot is blijkt uit het feit dat bij negentig procent van de ondervraagde patiënten de werksituatie is aangepast. Zo melden vijf op de tien mensen zich ziek, stopt een kwart (tijdelijk) met werken en gaat een kwart (tijdelijk) minder werken. Dit heeft gevolgen op de inkomsten van de werknemers. Zes op de tien mensen geven aan er financieel op achteruit te gaan.

Bron: NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
 

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid