NJI publiceert dossier radicalisering

Multiculturaliteit
Nieuwsartikel

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier gepubliceerd over radicalisering. In het dossier staat de 'pedagogische mismatch' tussen de leefgebieden thuis, school en straat centraal.

Radicalisering en dreigende sociale uitsluiting van moslimjongeren zijn actuele maatschappelijke thema's. Jongeren krijgen vaak thuis, op straat, op hun werk of stage en op school verschillende pedagogische boodschappen mee, die soms met elkaar in botsing komen. Die 'pedagogische mismatch' staat centraal in het dossier. Aan bod komen vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat islamitische kinderen en jongeren in Nederland goed opgroeien en zich deel blijven voelen van onze samenleving? En hoe zorgen we ervoor dat de samenleving niet verder polariseert en deze jongeren uitsluit?

Het dossier belicht de rol van gemeenten en van beroepskrachten in het onderwijs, het jongerenwerk en het welzijnswerk. Het beschrijft hoe radicalisering kan worden herkend en gaat in op sociale programma's en interventies voor de preventie van radicalisering.

Lees hier het dossier Radicalisering.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid