Religie steeds meer aanwezig op Franse werkvloer

Multiculturaliteit
Nieuwsartikel

Ongeveer een kwart van de Franse werknemers zegt regelmatig met godsdienstuitingen te worden geconfronteerd op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van de Franse versie van Randstad en het Observatoire du Fait Religieux en Entreprise (OFRE).
 
De twee instituten bundelden hun krachten om meer te weten te komen over religie op het werk. Hun onderzoek wijst uit dat religie sterk verankerd is op de Franse werkvloeren. Het feit dat 23% van de respondenten zegt regelmatig geconfronteerd te worden met godsdienstuitingen is opvallend, want in 2014 kwam dit percentage nog uit op 12%
 
De cijfers
De drie godsdienstuitingen die het vaakst werden genoemd waren het dragen van een religieus symbool (21%) en het indienen van een afwezigheidsaanvraag (18%) en een verzoek tot aanpassing van de werktijd (14%). OFRE geeft aan dat de toename van het percentage waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat werknemers minder terughoudend zijn met het uiten van hun identiteit, waar godsdienst een groot deel van uitmaakt.
 
Problemen
De meest voorkomende godsdienstuitingen zijn op zich niet echt storend en hebben betrekking op individuele handelingen zoals een afwezigheidsaanvraag. Godsdienstuiting levert alleen problemen op als mannelijke werknemers op grond van hun geloof weigeren samen te werken met vrouwen of weigeren het gezag van een vrouwelijke leidinggevende te accepteren. Als op grond van hun geloof taken niet willen uitvoeren, anderen willen bekeren of stigmatiseren omdat hij een andere levensovertuiging heeft, kan dit ook voor problemen zorgen.
 
Interventie van boven
De onderzoekers kaarten verder aan dat managers steeds vaker probleemsituaties van religieuze aard moeten oplossen. In 2015 kwam het in 38% van de gevallen neer op problemen rondom godsdienst, tegenover 48% in 2014. Tot regelrechte conflicten komt het gelukkig zelden, want in de meeste gevallen gaan werkgevers pragmatisch om met godsdienstuitingen op de werkvloer.
 
Bron: Randstad en het Observatoire du Fait Religieux en Entreprise

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid