Discriminatie op vacatureplatforms ondanks ‘verbod’

Pesten en geweld
Nieuwsartikel
Vacatures met discriminerende inhoud blijven lang op online vacatureplatforms staan.

Vacatures met discriminerende inhoud blijven in het grootste deel van de gevallen meer dan 48 uur online staan. Er is bijna geen controle op de inhoud van nieuw geplaatste vacatures. Dat blijkt uit onderzoek van Excap in opdracht van de Inspectie SZW naar de mogelijkheid tot discriminatie op online vacatureplatforms.

Van de vacatures met discriminerende inhoud heeft 85 procent zonder problemen minimaal 48 uur online gestaan. Dit ondanks dat de online vacatureplatforms in hun voorwaarden hebben staan dat het verboden is om vacatures met discriminerende inhoud te plaatsen. De handhaving op dit ‘verbod’ verschilt per platform.

Digitale omgeving

Online vacatureplatforms zijn digitale omgevingen waar werkgevers en werkzoekenden elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Werkgevers kunnen openstaande vacatures plaatsen en werkzoekenden kunnen daar vervolgens op reageren. Ook kunnen werkzoekenden zichzelf presenteren op het online vacatureplatform, zodat werkgevers hen vervolgens kunnen benaderen.

Ieder platform heeft zijn eigen methodes om de inhoud van vacatures te controleren, als dat al gebeurt. Een deel van de platforms geeft aan proactief vacatures met discriminerende inhoud te verwijderen. Sommige vacatureplatforms geven instructies om een vacature te schrijven zonder discriminerende inhoud, terwijl andere platforms de verantwoordelijkheid van de inhoud bij degene die de vacature plaatst legt.

Gelijke kansen bij werving en selectie

De Inspectie SZW gebruikt de resultaten van het onderzoek ter voorbereiding van het mogelijk toezicht dat de Inspectie gaat houden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’. Deze wet richt zich op het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie. Dit gebeurt door werkgevers en intermediairs te verplichten om over een werkwijze voor objectieve werving en selectie te beschikken. Ook online vacatureplatforms vallen als intermediair op de arbeidsmarkt onder deze wet en worden verplicht beleid te hebben dat gericht is op het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid