Hulp bij pesten en agressie op het werk

Pesten en geweld
Zelfhulpboek over omgaan met ongewenst gedrag
Nieuwsartikel

Zelfhulp is het nieuwe voorportaal van de GGZ in 2014. Een cliënt met psychische klachten heeft niet meer vanzelfsprekend toegang tot een psycholoog om hem bij te staan. Het nieuwe beleid van de minister is dat mensen allereerst via zelfhulp en e-health hulp zoeken in samenwerking met hun huisarts en Praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk. Pas bij een psychische stoornis is er toegang tot psychologische hulp.

Dit is overigens niet de reden waarom Pesten & agressie op het werk. Omgaan met ongewenst gedrag geschreven is. Een groep cliënten van de auteur die op hun werk gepest, gediscrimineerd, geïntimideerd of agressief bejegend werden spoorden Verschuren aan om hierover een boek te schrijven vanuit het perspectief van de werknemer. Het boek legt het doolhof bloot waarin de gemiddelde gepeste werknemer terecht komt en reikt vele handvaten aan om er mee om te gaan, het te stoppen en zelf weer te herstellen.

Wat doe je aan je klachten? Wat voor types pesten hun collega's en hoe ga je met ze om? Wat is cyber-bullying en hoe pak je het aan? Wat doet je psycholoog, je huisarts, je bedrijf, een mediator, slachtofferhulp en de arbeidsinspectie met je probleem? Wat moet je volgens de wet Poortwachter allemaal zelf doen en wat is de rol van je bedrijfsarts? Hoe moet je reïntegreren als je ziek bent van pesten en agressie en van wettelijke informatie en salariszaken totaal geen weet hebt?

Het boek geeft tips om met klachten als slaapproblemen, boosheid, somberheid, angst en piekeren om te gaan. Daarnaast is het een wegwijzer geworden in gewone mensentaal bij de zoektocht van eenieder die dit overkomt.

Niemand kon drie jaar geleden vermoeden dat werkgebonden problematiek na 2013 niet meer vergoed zou worden door zorgverzekeraars. De crisis laat zijn invloed gelden: collega’s en leidinggevenden blijken niet altijd de mooiste eigenschappen te bezitten als het om overleven gaat. Ook klanten gaan steeds vaker uit hun dak. Helaas spant Nederland in Europa de kroon waar het om fysieke agressie onder collega’s gaat. Gelukkig heeft minister Asscher in een Kamerbrief aangekondigd dat werkstress door pesten en agressie de komende drie jaar speerpunt is van beleid. Dit boek helpt om invulling te geven aan het voorkomen ervan en biedt hulp aan mensen die er het slachtoffer van geworden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cokkie Verschuren, Tel 06-53511905 of Uitgeverij I Studiecentrum Kerckebosch, Zeist
Pesten en agressie op het werk, ISBN 9789067205573

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid