Jaarverslag Inspectie SZW: corona en meerjarenthema’s

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
Corona was niet het enige risico waar de Inspectie in 2020 mee te maken had. De strijd voor gezond en veilig werken ging ‘gewoon’ door.

Het effect van corona en de daaropvolgende maatregelen is zichtbaar in de samenleving, maar ook op de arbeidsmarkt. Dat ziet een organisatie als de Inspectie SZW ook. De corona-uitbraak heeft veel gevolgen gehad voor het werk van de Inspectie in 2020. Naast de meldingen die binnen kwamen over het niet naleven van coronamaatregelen kreeg de Inspectie ook te maken met de impact van corona op gezond en veilig werken, op eerlijk werk en op het inspectiewerk. De uitbraak maakte ook ontwikkelingen zichtbaar die eigenlijk al bekend waren. Door de urgentie werd daar nu sneller iets aan gedaan. Onlangs kwam het jaarverslag 2020 uit van de Inspectie SZW. Werk & Veiligheid licht een paar punten uit.

Door de corona-uitbraak en de bijbehorende maatregelen vonden er van maart tot juni 2020 weinig tot geen inspecties plaats. In die periode kwamen er meldingen over besmettingsrisico’s in bedrijven binnen, soms in combinatie met het niet naleven van de coronamaatregelen op de werkplek. De Inspectie heeft deze meldingen opgepakt en geregistreerd. Na beoordeling van een triagetafel zijn de meldingen opgepakt door een team van inspecteurs.

Arbeidsmigranten

De Inspectie ziet nieuwe risico’s opkomen, zoals de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Onderzoek en andere acties van de Inspecties hebben laten zien dat deze groep extra veel risico’s loopt op besmetting met het coronavirus vanwege hun werk- en woonsituatie en vervoer van en naar het werk. Met het programma ‘Industriële Arbeid’ zet de Inspectie op de vleesverwerkende industrie.

In verschillende sectoren, waaronder de pakketbezorging, is in 2020 vanwege de coronacrisis de druk groot, terwijl in andere sectoren (horeca en schoonmaak) er vanwege de coronamaatregelen minder activiteiten zijn. Het programma ‘Transport en Logistiek’ richt zich na deze ontwikkelingen op de pakketbezorging.

Arbeidswetgeving

Corona was niet het enige risico waar de Inspectie in 2020 mee te maken had. De strijd voor gezond en veilig werken ging ‘gewoon’ door. De naleving van de arbeidswetgeving is daar een voorbeeld van. Met een combinatie van inspecties, communicatie en interventies heeft de Inspectie verder gewerkt aan het realiseren van maatschappelijk effect. Neem bijvoorbeeld de gedifferentieerde aanpak bij ongevallenonderzoeken. De betreffende werkgever wordt gevraagd om naar aanleiding van de uitkomsten van het ongevallenonderzoek zelf een verbeterplan op te stellen. Zo’n plan moet soortgelijke arbeidsongevallen in de toekomst voorkomen.

Een ander punt waar de Inspectie zich al langer voor inzet is de verbetering van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, in de volksmond beter bekend als Arbowet. De arbozorgverplichtingen moeten een aantoonbaar effect voor werkgevers en werknemers opleveren. Het direct beboeten van bedrijven die geen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hebben, kan hierbij helpen. In totaal handhaafde de Inspectie in 2020 in 783 zaken op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E, waarvan 626 waarschuwingen, 134 boetes, 24 eisen, 22 kennisgevingen en 3 processen-verbaal.

Dit zijn maar een paar punten uit het jaarverslag 2020 van de Inspectie SZW. Het hele verslag is hier te lezen. Binnenkort licht Werk & Veiligheid het thema Arbeidsongevallen in het jaarverslag uit. Ondanks dat er, door de gevolgen van de coronapandemie, in 2020 minder arbeidsongevallen zijn geweest, blijft aandacht voor dit onderwerp belangrijk.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid