Toolbox Mensenhandel

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een aantal toolboxen samengesteld. In de Toolbox Mensenhandel vindt u materiaal waarmee u mensenhandel binnen uw organisatie op de kaart kunt zetten. Veel van deze informatie is uitgereikt bij de startbijeenkomst EU train de trainer: signaleren van mensenhandel van 12 juni 2014.

Je hebt een functie waardoor je in contact kunt komen met slachtoffers van mensenhandel gericht op arbeidsuitbuiting. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, heb je de mogelijkheid om een aantal signalen te herkennen die op mensenhandel duiden en de betreffende persoon door te verwijzen naar de bevoegde instanties voor verdere (formele) identificatie en ondersteuning. Mensenhandel vormt een ernstige schending van de mensenrechten en alles dient in het werk te worden gesteld om mogelijke slachtoffers te identificeren en te beschermen. De definities, indicatoren en procedures die in dit document worden beschreven, zijn bedoeld om je te voorzien van basisadviezen over de wijze waarop je met mogelijke slachtoffers moet omgaan en welke actie je kunt ondernemen.

Lees hier de Praktische handleiding eerstelijns identificatie van slachtoffers van mensenhandel gericht op arbeidsuitbuiting.

Bron: hetccv.nl

Preventie en beleid