Nieuwsartikel

Ruim de helft van de medewerkers voelt zich door de werkgever gestimuleerd om buiten kantoor te werken. Aan de techniek zal het niet liggen; 84,6% zegt voldoende technische ondersteuning te krijgen om elders te werken, en mag er desgewenst ook eigen apparatuur voor gebruiken.
16-08-2019

In het bestaan van de kantoorwerkers zijn vaste werkplekken nog een...

Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had. Bij dertig procent van de bedrijven is alles rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers wel in orde, want in het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen nog onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.
13-08-2019

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de...

Bij de productie van de lijmen en kitten worden oplosmiddelen gebruikt. De dampen die bij het toevoegen van grondstoffen vrijkomen, kunnen door elektrostatische ontlading ontsteken met brand- en explosiegevaar als gevolg.
09-08-2019

Voor de veiligheid van de werknemers heeft de Inspectie SZW een deel van het...

07-08-2019

De veiligheid van werken in de landbouw krijgt extra aandacht door...

​​​​​​​Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.
01-08-2019

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk...

Werknemers met gezondheidsproblemen komen eerder in de WW of de bijstand dan mensen zonder die klachten. Daarnaast hebben mensen in de WW en de bijstand met, voornamelijk psychische, gezondheidsproblemen minder kans op uitstroom richting duurstroom werk.
30-07-2019

Gezondheidsproblemen hangen samen met een grotere kans op instroom in de WW...

Alle bestrijdingsmiddelen zijn in meer of mindere mate giftig en daarmee schadelijk voor de gezondheid. Om die schade te voorkomen worden de middelen getoetst voordat ze op de markt gebracht mogen worden. Bestrijdingsmiddelen kunnen onder andere luchtweg- en huidaandoeningen veroorzaken, maar ook het zenuwstelsel en de vruchtbaarheid/voortplanting schaden en kanker veroorzaken.
25-07-2019

Een Zuid-Hollandse plantenkwekerij is berispt door de Inspectie SZW voor het...

Draag als het kan aangepaste kleding. Smeer je om de twee uur in met anti-zonnebrandmiddel van minimaal factor 20. Smeer vaker als je veel zweet. Drink voldoende water of sportdrank en zorg dat je genoeg zout binnenkrijgt.
23-07-2019

De temperatuur loopt de komende dagen op naar tropische waarden. Voor mensen...

Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. De Inspectie SZW legde negen keer het werk stil, omdat er te onveilig werd gewerkt.
18-07-2019

Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. De...

Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.
16-07-2019

Het grootste deel van de bedrijven voldoet niet aan de belangrijke arbo-...

Pagina's

Abonneren op Nieuwsartikel