Nieuwsartikel

De afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Een kwart van de werkenden ondervinden regelmatig stressklachtenen en daarmee is het beroepsziekte nummer één in Nederland.
16-10-2019

Als de aanpak van werkstress en burn-outklachten niet veranderd functioneert...

De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het plan van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen.
15-10-2019

Het kabinet komt met een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken...

Werkgevers moeten voor buitenlandse werknemers een tewerkstellingsvergunning aanvragen wanneer zij in Nederland aan het werk worden gezet. De Inspectie komt echter situaties tegen waarbij een spookonderneming wordt opgezet in een ander EU-land terwijl de arbeidsmigranten in de praktijk het grootste deel in Nederland werken. Zo ontstaat er een grijs gebied tussen wat wettelijk en wenselijk is.
09-10-2019

De Inspectie ziet steeds meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Azië of...

Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonaangifte.
08-10-2019

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag...

Nederlandse bedrijven omarmen het nieuwe werken. 35% van alle Nederlandse bedrijven laat zelfs alle werknemers kiezen waar en/of wanneer ze willen werken. Of het nu thuis, op een flexibele werkplek of op kantoor is. De overige 37% laat dit toe voor bepaalde werknemers. De mogelijkheid om flexibel te kunnen werken, is meestal gebaseerd op het functietype van de werknemer.
02-10-2019

Van de Nederlandse werknemers kan 72 procent flexibel werken. Hiermee loopt...

Straling, stress en andere factoren die verband houden met de organisatie van en de omstandigheden op het werk zijn met werkgerelateerde kanker in verband gebracht. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat blootstelling op het werk aan nanomaterialen of hormoonontregelende stoffen zoals bepaalde pesticiden kanker kan veroorzaken.
30-09-2019

Het grootste problemen voor de gezondheid op de werkvloer, wereldwijd, is...

Gemiddeld over alle werknemers ligt het percentage werknemers dat gepest is door externen zoals klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke op 6 procent. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt met 8 procent gemiddeld vaker voor dan pesten door externen.
27-09-2019

Gepeste werknemers denken vaker na over ander werk en ondernemen daar ook...

Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken overwegend mannen. Hiertoe behoren onder meer bouwarbeiders, beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen en machines. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim.
25-09-2019

Mannen geven vaker aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen...

Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkómen. Bij elf veel voorkomende aandoeningen is een daling tussen de 3 en 25 procent haalbaar, mits er op de werkvloer aandacht is voor de arbeidsomstandigheden. Zorg dat de RI&E up-to-date blijft na veranderingen in het werkproces, bij de aanschaf van nieuwe apparaten en bij eventuele wetswijzigingen.
20-09-2019

In 2018 zijn er vierduizend meldingen van beroepsziekten door 761...

Sinds enige tijd is chroom-6 veel in de actualiteit. Ook op Amsterdamse en Haagse trams werd na onderzoek chroom-6 aangetroffen. In het verleden is chroom-6 veel meer toegepast dan tot voor kort werd aangenomen. Tevens is er bij vele eigenaren van voertuigen, niet bekend of en waar chroom-6 is gebruikt. Naast de goede eigenschappen van chroom-6 (corrosiewerend en goede hechting) kan het in bepaalde gevallen en in bepaalde omstandigheden effect hebben op de gezondheid van mensen en dieren.
18-09-2019

Voor de derde keer in korte tijd werden er chroom-6-verbindingen in de...

Pagina's

Abonneren op Nieuwsartikel